De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Gepland service weekend

Dit weekend zal onze database Statline niet of beperkt bereikbaar zijn. Als gevolg hiervan zal er mogelijk ook data ontbreken in dashboards en zoekresultaten op deze site.