© Nikki van Toorn (CBS)

Gebruik open data stijgt fors

Het CBS heeft de beschrijving en de toegankelijkheid van de open data van het CBS verbeterd. Het gebruik van de CBS open data is in de afgelopen periode explosief gegroeid. Waar het nog maar vier jaar geleden is dat het CBS startte met een open data-portaal, zijn de open data in de eerste twee maanden van 2019 meer dan 12 miljoen keer opgevraagd.

In januari 2019 waren er meer opvragingen dan in heel 2017. Daarbij zijn wijk- en buurtinformatie en nabijheid van voorzieningen veruit favoriet. Ook het gebruik van open data over bevolking, inkomen van huishoudens en consumentenprijzen steeg. Gebruikers weten de ruim 4500 datasets van het CBS steeds vaker te vinden. Het aantal unieke gebruikers groeide dan ook fors. De groei in het aantal gebruikers betekent dat er meer webapplicaties zijn gemaakt die rechtstreeks van de open data gebruik maken.

Relevante links