© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions

Datasamenwerking tussen CBS en Openbaar Lichaam Bonaire

Het CBS en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaan een samenwerking aan om de datavoorziening ten behoeve van lokaal beleid te verbeteren. Het OLB heeft aan het CBS gevraagd te participeren in de ontwikkeling van beleidsrelevante indicatoren waarmee de uitvoering van het lokale bestuursprogramma kan worden gemonitord op een aantal beleidsterreinen zoals sociaaleconomische ontwikkeling, woningmarkt en toerisme. Het bestuursprogramma 2019-2023 ‘Van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal’ gaat over voor Bonaire belangrijke thema’s als Sociaaleconomische ontwikkeling, kansen voor iedereen door vorming en duurzame economische ontwikkeling. Dit programma legt ook verbinding met het bestuursakkoord dat het eilandbestuur met het Rijk sloot in 2018.

‘Door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) te assisteren bij het opzetten van een datavoorziening, kunnen de gebruiksmogelijkheden van de statistische informatie van het CBS en de informatie die bij het OLB beschikbaar is, worden vergroot’, aldus Sylvia Kok-de Vries. Zo kunnen lokale data in de toekomst nog meer worden gebruikt door het OLB voor belangrijke beleidsbeslissingen.

De samenwerking is maandag 10 februari bekrachtigd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken die hiervoor financiering beschikbaar heeft gesteld aan het OLB in het kader van de versterking van de uitvoeringskracht op Bonaire. Daar is de overeenkomst namens het OLB ondertekend door gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe en namens het CBS door hoofddirecteur (plv) Sylvia Kok-de Vries.