Datakamp over energietransitie

CBS, gemeenten en provincie organiseren datakamp over energietransitie

Komende week gaan data-scientisten en onderzoekers van de gemeente Den Haag, Utrecht & Vlaardingen, het CBS, Provincie Zuid-Holland en andere samenwerkingspartners op zoek naar nieuwe inzichten. Gekeken wordt onder andere naar het rendement van zonnepanelen. Er wordt een analyse gemaakt van de groep burgers die duurzaamheidsmaatregelen nemen en er wordt gekeken naar de effecten van de energietransitie in het Central Innovation District. Ook wordt gekeken naar verschillende schaalniveaus: wijk, stad, regio en provincie. Op donderdagochtend 21 februari wordt afgesloten met een presentatie bij de Provincie Zuid Holland.

mensen druk bezig op het datakamp

Het programma donderdag 21 februari a.s.:

09:00 – 09:30 Inloop en koffie
09:30 – 10:00 DWDD: Een introducerend tafelgesprek tussen experts over het belang en de uitdagingen voor de reductie van stikstofemissie en –depositie en het realiseren van de energietransitie.

10:00 – 11:00 Twee pitches: In twee rondes laten de samengestelde analyseteams van Provincie Zuid-Holland en samenwerkingspartners de resultaten zien van een week data verzamelen, analyseren en visualiseren. Benieuwd hoe op beide dossiers generieke data op energie- en milieugebied worden vertaald naar lokale of specifieke inzichten? De twee teams delen hun resultaten en ervaringen.

11:00 – 11:30 Conclusies: Gedeputeerde statenleden Han Weber en Jeannette Baljeu & wethouder Liesbeth van Tongeren van de gemeente Den Haag nemen de resultaten in ontvangst en gaan hier graag over in gesprek.

11:30 – 13:00 Netwerklunch

Locatie: Statenzaal in het Provinciehuis, op Zuid-Hollandplein 1, 2509 LP Den Haag

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Irene Martinez Carrascosa (i.martinezcarrascosa@pzh.nl).

Gemeente Den Haag (Urban Data Center) en CBS