Data science centraal tijdens congres CBS en Statistiek Vlaanderen

Op dinsdag 17 december 2019 organiseerden het CBS en Statistiek Vlaanderen gezamenlijk het congres ‘Data science for better decisions’. Het doel: bruggen bouwen tussen overheid, wetenschap en private partijen op het gebied van data science.

Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen en publiceren. Het congres startte met keynotes van de Directeuren-Generaal van het CBS en Statistiek Vlaanderen, Tjark Tjin-A-Tsoi en Roeland Beerten. Daarna spraken prof. Diane Coyle van de Universiteit van Cambridge en Kenneth Cukier, senior uitgever van de Economist, de ruim 380 aanwezigen toe.

Specifieke expertise

Beerten kijkt met tevredenheid terug op het congres: ‘We hadden veel inschrijvingen. De deelnemers beschikten over een brede variëteit aan achtergronden. We wilden met dit congres bruggen bouwen tussen de verschillende sectoren die zich bezig houden met data science. Het was dus mooi om te zien dat er vertegenwoordigers waren van overheidsorganisaties, de academische wereld én de private sector. Elk van deze sectoren heeft toch een specifieke expertise. Voor mij is het essentieel om deze kennis samen te brengen. Ook het hoge kaliber van de presentatoren maakte van de dag een succes. We kregen veel positieve reacties, onder andere op sociale media.’

Grensoverschrijdende statistieken

In de toekomst zullen het CBS en Statistiek Vlaanderen elkaar vaker weten te vinden op het gebied van data science, aldus Beertens. ‘Ik ben er van overtuigd dat er een heel aantal domeinen zijn binnen de openbare en innovatieve statistiek waarop Nederland en Vlaanderen verder kunnen samenwerken. Dat betreft een onderwerp zoals big data, maar ook door methodologische kennis te delen is veel te winnen. Daarnaast zijn er inhoudelijk een aantal topics waar we samen sterker staan, bijvoorbeeld op het gebied van grensoverschrijdende statistieken. In 2020 gaan we kijken hoe we onze samenwerking nog concreter kunnen invullen.’

Machine learning-technieken

Gedurende de dag waren er verschillende presentaties. Namens het CBS spraken Piet Daas en Paul Keuren over natural language processing. Hun collega Marc Ponsen verzorgde een lezing over machine learning-technieken. Daarmee kan een grensoverschrijdend datamodel ontwikkeld worden, dat vaardigheden op de arbeidsmarkt detecteert. Joep Burger en Bart Buelens (voormalig CBS-medewerker en nu data scientist bij VITO) en Chang Sun (PhD aan de universiteit van Maastricht) bespraken verschillende onderwerpen, waaronder de zogeheten privacy preserved data sharing-technieken uit de Maastrichtse FAIR-studie.

Levendige discussies

CBS-onderzoeker Edwin de Jonge ging nader in op visualisatietechnieken en zijn collega Johan van der Valk liet zien wat er tot nog toe is bereikt op het gebied van grensoverschrijdende statistieken. Sofie De Broe, wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Big Data Statistics van het CBS, presenteerde de tien geboden voor het succesvol ontwikkelen van data science en innovatie in officiële statistieken. Daarnaast waren er sprekers van de ONS Data Science Campus uit Engeland en het Europese statistiekbureau Eurostat. De sessies werden goed bezocht en er ontstonden levendige discussies.

Relevante links