RIVM data en StatLine

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en samenwerkende organisaties maken voor het publiceren van data gebruik van StatLine: de statistische applicatie van het CBS. Deze toepassing biedt veel grafische mogelijkheden en is gebruiksvriendelijk en goed toegankelijk.

Handleidingen

Ter ondersteuning voor de gebruikers is het volgende document (PDF) beschikbaar:
• gebruikershandleiding StatLine

Open data bij het CBS

Wilt u meer weten over open data bij het CBS dan kunt u terecht op deze pagina.