Definities

Data.politie.nl bevat statistische cijfers. Om te zien hoe de cijfers zijn opgebouwd, kunt u bij elke tabel een specifieke toelichting lezen. Daarnaast is een uitgebreide lijst van definities van de gerapporteerde delicten beschikbaar op deze pagina.