Odata 4 in Excel 2016

Bijgevoegde Engelstalige handleiding (PDF) geeft een overzicht hoe met odata4 gegevens ingelezen kunnen worden in Excel. Hierbij wordt de query editor van Excel gebruikt om eerst de metadata en vervolgens een subset van een grote dataset in te lezen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe daar in Excel een draaitabel van te maken. Het voorbeeld maakt gebruik van Excel 2016.

Let op: Excel kent twee manieren om gegevens op te halen via oData. Maar alleen de manier die u kunt vinden onder Gegevens > Nieuwe Query > Uit andere bronnen > Uit ODataFeed ondersteunt oData versie 4. De versie via Gegevens> Van andere bronnen > Van OData gegevensfeed is alleen bruikbaar voor oData versie 3.