Implementatie OData v4 functies

Metadata

Naam Voorbeeld
Metadata Document Request {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/$metadata
Service Document Request {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED

Query opties

Naam Voorbeeld
$filter(startswith) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=startswith(Postcode6,'2597')
$count {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations/$count
$format {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED?$format=application/json
$skip {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$skip=1200000
$top {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$top=1
Get Entity {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations(1)
$filter (And) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id lt 6 and Id gt 3
$filter (Equals) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Postcode6 eq '2492JP'
$filter (Less Than) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id lt 3
$filter (Less Than or Equal) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id le 3
$filter (Greater Than) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id gt 1200000
$filter (Or) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id lt 5 or Id eq 9
$filter (Greater Than or Equal) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id ge 1200000
$filter (Not Equals) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/MeasureCodes?$filter=Identifier ne 'M00000003'
$filter (Not) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=not endswith(Measure,'02')
$filter(Negation) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id gt -(-5)
$filter(Modulo) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=Id mod 500 eq 1
$filter(endswith) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=endswith(Postcode6,'AC')
$filter(indexof) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/MeasureCodes?$filter=indexof(Title,'gas') eq 9
$filter(length) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/MeasureCodes?$filter=length(Title) gt 30
$filter(tolower) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=tolower(Postcode6) eq '1011ac'
$filter(toupper) {odata_url}CBS-Maatwerk/900001NED/Observations?$filter=tolower(Postcode6) eq '1011AC'