StatLine IV3

StatLine IV3 bevat alle cijfers van IV3. De informatie is gratis en gemakkelijk te downloaden.

Het CBS stelt de onbewerkte gegevens uit de Iv3-rapportages (Informatie voor derden) van decentrale overheden beschikbaar. Het betreft financiële gegevens van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen voor begrotingen en kwartaal- en jaarrekeningen, zoals die aan CBS zijn geleverd vanaf verslagjaar 2010.