© Hollandse Hoogte / Buiten-Beeld

StatLine IV3

Het CBS stelt de onbewerkte gegevens uit de Iv3-rapportages (Informatie voor derden) van decentrale overheden beschikbaar, zoals die aan het CBS zijn geleverd vanaf verslagjaar 2010. Deze informatie is gratis en gemakkelijk te downloaden. De Iv3-rapportages betreffen financiële gegevens van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen voor begrotingen en kwartaal- en jaarrekeningen.