De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Interreg

De databank is het resultaat van twee projecten rondom arbeidsmarkt data, die zijn uitgevoerd binnen de Europese INTERREG-programma's voor de grensgebieden DE-NL en VL-NL. Het gaat om arbeidsmarkt in grensregio's DE-NL en Werkinzicht.