De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Contact

Heeft u vragen, ideeën of aanvullende wensen? Stuur dan een e-mail naar grensdata@cbs.nl.