Informatie voor data-analisten

Het dataportaal biedt de mogelijkheid van een preview. U kunt daarvoor gegevens uit een dataset selecteren en vervolgens deze selectie in een preview bekijken. De selectie zal in de toekomst ook te downloaden zijn als een csv-bestand. Voor deze download zullen geen beperkingen gelden voor het aantal cellen.

Er is een handleiding beschikbaar met een overzicht hoe met OData 4 query’s gegevens ingelezen kunnen worden in Excel. Hierbij wordt de query editor van Excel gebruikt om eerst de metadata en daarna een subset van een grote dataset in te lezen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe daar in Excel een draaitabel van te maken. De handleiding maakt gebruik van Excel 2016.

Let op: Excel 2016 kent twee manieren om gegevens op te halen via open data. Maar alleen de manier die u kunt vinden onder Gegevens > Nieuwe Query > Uit andere bronnen > Uit ODataFeed ondersteunt OData versie 4. De manier via Gegevens> Van andere bronnen > Van OData gegevensfeed is alleen bruikbaar voor OData versie 3.

De API (application programming interface) van OData 4 ontsluit de datasets om ze eenvoudig in te laden in BI tools of computerprogramma's. Er zijn snelstartgidsen beschikbaar voor gebruik met R en Python. Om deze snelstartgidsen te gebruiken is basisvaardigheid in R of Python een vereiste.