Informatie voor algemeen gebruik van CBS open data

Het dataportaal stelt de datasets van het CBS beschikbaar als open data. Ze zijn met een webservice of query te benaderen. De webservices bieden directe toegang tot de databank en geven de mogelijkheid om grote hoeveelheden data en metadata op te vragen. Op die manier kunnen datasets opgehaald, gefilterd en gecombineerd worden. De webservices zijn gebaseerd op de open standaards van het odata protocol versie 4. Meer informatie over dit protocol is te vinden op de website odata.org of de Wikipedia-pagina over open data.

U bevindt zich op een bètaversie van het portaal. De functionaliteit van dit portaal is nog in ontwikkeling en er is voorlopig een beperkt deel van de datasets van het CBS via odata 4 ontsloten. De volledige databank StatLine is momenteel beschikbaar via het dataportaal van odata 3. Voor het raadplegen van cijfers in StatLine is de StatLine interface van het CBS de gemakkelijkste toegang.

Het dataportaal heeft een zoekfunctie (nog in ontwikkeling), maar u kunt ook door de datasets bladeren per catalogus en thema. Iedere dataset heeft een korte beschrijving met de inhoud en de structuur. Daarnaast is een link opgenomen naar de webservice  waarmee de dataset aangeroepen kan worden. Het portaal biedt de mogelijkheid voor een preview van de dataset en voor een csv-download van alle data of een deel daarvan (de download is nog in ontwikkeling).

Het CBS onderscheidt twee groepen gebruikers van open data. Data-analisten maken gebruik van een tool om data te bewerken, bijvoorbeeld Excel of Power BI, of een andere business information tool die odata query’s kan inlezen. Ontwikkelaars gebruiken query’s om data te tonen binnen websites of in apps. Zij hebben meer technische achtergrondkennis en passen bijvoorbeeld odata functies toe om met een query een specifiek deel van een dataset op te halen. Handleidingen en uitleg voor het gebruik van open data zijn te vinden onder ‘Informatie voor data-analisten’ en ‘Informatie voor ontwikkelaars’.

Toelichting op condities voor het gebruik van de faciliteit voor open data is opgenomen in de ‘Disclaimer open data’. Hierin staat onder andere dat de open data gratis zijn en dat bronvermelding verplicht is. Een keer per jaar organiseert het CBS een gebruikersmiddag Open Data. Daarnaast onderhoudt het CBS een LinkedIn groep ‘Centraal Bureau voor de Statistiek; Open Data’. Daar worden aankondigingen gedaan en kunt u vragen over de odata services stellen.

Er is op de CBS website een pagina Herontwerpen in StatLine met een overzicht welke tabellen recent een herontwerp hebben ondergaan en wat er daarbij veranderd is. Bij een herontwerp kan de structuur van een tabel veranderen, hetgeen gevolgen kan hebben voor opendata-toepassingen.

Alle datasets van het CBS zijn ook te vinden op het dataportaal van de Nederlandse overheid.