Algemene informatie voor gebruik van CBS open data

De CBS webservices zijn gebaseerd op de open standaards van het ODdata protocol versie 4. Meer informatie is te vinden op de website odata.org of de Wikipedia-pagina over open data.

Er is voorlopig een beperkt deel van de CBS datasets via OData 4 ontsloten. De volledige databank StatLine is momenteel beschikbaar via het OData 3 dataportaal. Voor het raadplegen van cijfers is er de StatLine interface .

Toelichting op de condities voor het gebruik van de faciliteit voor open data is opgenomen in de ‘Disclaimer open data’. Hierin staat onder andere dat de open data gratis zijn en dat bronvermelding verplicht is.

Handleidingen en uitleg voor het gebruik van CBS open data zijn te vinden onder ‘Informatie voor data-analisten’ en ‘Informatie voor ontwikkelaars’.

Alle datasets van het CBS zijn ook te vinden op het dataportaal van de Nederlandse overheid

Het dataportaal heeft een zoekfunctie (in ontwikkeling), maar de datasets zijn ook ingedeeld naar catalogus en thema. Iedere dataset heeft een korte beschrijving en een link naar de webservice. Het portaal biedt een preview en een csv-download (in ontwikkeling).

Een keer per jaar organiseert het CBS een gebruikersmiddag Open Data. Daarnaast onderhoudt het CBS een LinkedIn groep ‘Centraal Bureau voor de Statistiek; Open Data’voor aankondigingen en vragen.