Introductie

Welkom bij de bèta-versie van het OData 4 dataportaal. Het CBS biedt haar open data services aan via dit portaal. Het gaat onder meer om datasets uit de databank StatLine. Iedere dataset heeft een korte beschrijving van zijn inhoud en structuur. Ook is er een link naar de webservice en een preview. De datasets zijn geordend per catalogus.

In de bèta-versie van het dataportaal is voorlopig nog een beperkt deel van de CBS datasets beschikbaar.