Op het terrein van de kolengestookte elektriciteitscentrale van gdf-suez wordt een veld vol zonnepanelen geplaatst
© ANP / Flip Franssen

Energietransitie

Overzichtspagina energietransitie

 1. Indicatoren aardgasgebruik van de industrie
 2. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 3. Klimaat- en Energieverkenning 2022
 4. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 5. Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen
 6. Hernieuwbare energie in Nederland 2021
 7. Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas
 8. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021
 9. Waar komt ons gas vandaan?
 10. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 11. Energiematrix Den Haag, 2018
 12. Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019
 13. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2019
 14. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019
 15. Energieverbruik sportvastgoed, 2018
 16. Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018
 17. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2019
 18. Elektriciteitsproductie windturbines 2019
 19. Economische ontwikkeling van de energievoorziening
 20. Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)
 21. Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)
 22. Energietransitiematrix Montferland, 2018
 23. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2018-2019
 24. Voorlopige cijfers energiebalans internationaal
 25. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2019
 26. Energieverbruik hotels, 2018
 27. Aardgas data KEV
 28. Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*
 29. Energieverbruik retailvastgoed, 2018
 30. Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019
 31. Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019
 32. Wekelijks gasverbruik industrie per sector
 33. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018
 34. Hernieuwbare energie-installaties bij woningen
 35. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2018
 36. Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018
 37. Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018
 38. Rendement en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2018
 39. Energieverbruik zorgvastgoed, 2017