Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
5 27 jan 00:00

Inkomens zelfstandigen naar bedrijfstak

De mediane inkomens van zelfstandigen in de vijf bedrijfstakken met procentueel de meeste zelfstandigen. Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Inkomens zelfstandigen naar bedrijfstak
28 jan 00:00

De financieringsbehoefte van het mkb

De behoefte van het mkb aan financiering voor bedrijfsvoering en hoe succesvol de zoektocht naar externe middelen is. Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar De financieringsbehoefte van het mkb
00:00

Asielzoekers

Hoeveel asielzoekers en nareizende gezinsleden kwamen in 2019 naar Nederland? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Asielzoekers
00:00

Gemeentelijke heffingen

Hoe ontwikkelen de gemeentelijke heffingen zich in 2020? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2020 ICalendar Gemeentelijke heffingen
29 jan 00:00

Nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad

Hoeveel nieuwbouwwoningen zijn er in 2019 aan de Nederlandse woningvoorraad toegevoegd en hoeveel zijn dat er voor de provincies en gemeenten? Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad
30 jan 00:00

Luchtvaart

Jaarcijfers 2019. Hoeveel vluchten zijn er vanaf Nederlandse luchthavens vertrokken en aangekomen? Waar gingen deze vluchten het vaakst heen? Indeling : Overig Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Luchtvaart
00:00

Mestproductie

Fosfaatproductie in de Nederlandse landbouw, voorlopige cijfers over 2019. Indeling : Niet beschikbaar, Landsdeel, Provincie
2019 ICalendar Mestproductie
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
December 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Januari 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
31 jan 00:00

Migratiestromen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Wat zijn de recente trends in deze migratiestromen? Onderscheiden worden Nederlanders, Britten en mensen van andere nationaliteiten. Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Migratiestromen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk
00:00

Oogstraming akkerbouw

Wat was de opbrengst van akkerbouwgewassen zoals zaai-uien en consumptieaardappelen in 2019? Definitieve cijfers. Indeling : Landsdeel, Provincie
2019 ICalendar Oogstraming akkerbouw
01 feb 00:00

Export naar het Verenigd Koninkrijk

Overzicht van de goederen- en dienstenuitvoer naar het Verenigd Koninkrijk in de loop van 2019. Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Export naar het Verenigd Koninkrijk
6 03 feb 00:00

Leegstand woningen

Recente ontwikkelingen in de leegstand van woningen. Hoeveel woningen staan langer dan een jaar leeg? Indeling : Gemeente, Wijk Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Leegstand woningen
00:00

Werk en gezondheid

Is er een samenhang tussen baanonzekerheid en gezondheid? Beschikbaar onder embargo
2007-2017 ICalendar Werk en gezondheid
04 feb 00:00

Hondenbelasting

Hoeveel hondenbelasting heffen gemeenten in 2020? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2020 ICalendar Hondenbelasting
05 feb 00:00

In-, uit- en doorvoer: goederenstromen in Nederland

Jaarcijfers over de vervoerstromen van en door Nederland. Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar In-, uit- en doorvoer: goederenstromen in Nederland
06 feb 00:00

Loopbanen van flexwerkers

Spelen verschillen in ontwikkelmogelijkheden op het werk een rol in de baan- en werkzekerheid van flexwerkers? Beschikbaar onder embargo
2011-2014 ICalendar Loopbanen van flexwerkers
00:00

Mineralenbalans in de landbouw

De balans van de mineralen stikstof en fosfor. Onder andere de aan- en afvoer, vastlegging in dierlijke producten, mestafzet, voer en afvoer via gewassen. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Mineralenbalans in de landbouw
00:00

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt 2020

Om 12.00 uur presentatie van deze publicatie op het DNA Symposium in de Sociëteit de Vereeniging in Den Haag. Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt 2020
07 feb 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
December 2019 ICalendar Productie industrie
7 12 feb 00:00

Gemiddelde verkoopprijzen bestaande koopwoningen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in 2019 per gemeente. In welke gemeente staan de duurste huizen? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Gemiddelde verkoopprijzen bestaande koopwoningen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in januari?
Januari 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in januari 2020
Januari 2020 ICalendar Faillissementen
13 feb 00:00

ICT-vaardigheiden

Welke kennis en vaardigheden hebben Nederlanders op het gebied van ICT en hoe is dat vergeleken met de rest van de EU? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar ICT-vaardigheiden
00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.
December 2019 ICalendar Omzet detailhandel
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
December 2019 ICalendar Internationale handel
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Februari 2020 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2019? Persconferentie bij het CBS.
4e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 1e berekening
8 19 feb 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
20 feb 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in december?
December 2019 ICalendar Investeringen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in januari gedaald of gestegen?
Januari 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in december meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
December 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Februari 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
21 feb 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Januari 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
9 26 feb 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
27 feb 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Februari 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
28 feb 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Januari 2020 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de bedrijfstak horeca. En welke andere opvallende ontwikkelingen waren er in de horeca?
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
10 02 mrt 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 mrt 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
05 mrt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in februari?
Februari 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
11 09 mrt 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
10 mrt 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
11 mrt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Januari 2020 ICalendar Productie industrie
12 mrt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in februari 2020
Februari 2020 ICalendar Faillissementen
13 mrt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand januari.
Januari 2020 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Januari 2020 ICalendar Internationale handel
12 19 mrt 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in februari gedaald of gestegen?
Februari 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 mrt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Maart 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in januari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Januari 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in januari?
Januari 2020 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Februari 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
13 25 mrt 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort in 2018
4e kwartaal 2019 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
4e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2019?
4e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e berekening
06:30

CO2 uitstoot

4e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
29 mrt 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het vierde kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
14 30 mrt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Februari 2020 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Maart 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
02 apr 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich de afgelopen maanden ontwikkeld? Beschikbaar onder embargo
2020 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
15 07 apr 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in maart?
Maart 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 apr 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Februari 2020 ICalendar Productie industrie
10 apr 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
April 2020 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Februari 2020 ICalendar Internationale handel
16 14 apr 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in maart 2020
Maart 2020 ICalendar Faillissementen
15 apr 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand februari.
Februari 2020 ICalendar Omzet detailhandel
16 apr 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in maart gedaald of gestegen?
Maart 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
17 21 apr 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling : Landsdeel, Provincie, Gemeente
1e kwartaal 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Maart 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 apr 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in februari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Februari 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in februari?
Februari 2020 ICalendar Investeringen
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
April 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het eerste kwartaal van 2020?
1e kwartaal 2020 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
18 29 apr 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
April 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 apr 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen; aantallen

Hoeveel motorvoertuigen waren er op 1 januari van dit jaar in ons land geregisteerd? Van welke types was het aantal gestegen of gedaald? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen; aantallen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Maart 2020 ICalendar Producentenprijzen
01 mei 00:00

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Jaarlijkse publicatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
2019 ICalendar De arbeidsmarkt in cijfers 2019
19 08 mei 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Maart 2020 ICalendar Productie industrie
20 12 mei 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in april 2020
April 2020 ICalendar Faillissementen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?
April 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
14 mei 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand maart.
Maart 2020 ICalendar Omzet detailhandel
15 mei 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2020? Persconferentie bij het CBS.
1e kwartaal 2020 ICalendar Economische groei, 1e berekening
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2020 ICalendar Economisch maandbericht
21 18 mei 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
20 mei 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Mei 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?
Maart 2020 ICalendar Investeringen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in april gedaald of gestegen?
April 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Maart 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
April 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
21 mei 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
22 27 mei 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
28 mei 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Mei 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
29 mei 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
April 2020 ICalendar Producentenprijzen
23 02 jun 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
03 jun 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
24 09 jun 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?
Mei 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
April 2020 ICalendar Productie industrie
10 jun 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
11 jun 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 jun 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in mei 2020
Mei 2020 ICalendar Faillissementen
25 15 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand april.
April 2020 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
April 2020 ICalendar Internationale handel
18 jun 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?
Mei 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
26 22 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Juni 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?
April 2020 ICalendar Investeringen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
April 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Mei 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
24 jun 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2020 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2020?
1e kwartaal 2020 ICalendar Economische groei, 2e berekening
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
1e kwartaal 2020 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

CO2 uitstoot

1e kwartaal 2020 ICalendar CO2 uitstoot
28 jun 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het eerste kwartaal van 2020 Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
27 29 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juni 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 jun 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Mei 2020 ICalendar Producentenprijzen
28 07 jul 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?
Juni 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
10 jul 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Mei 2020 ICalendar Productie industrie
29 13 jul 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2020
Juni 2020 ICalendar Faillissementen
15 jul 00:00

Jaarmonitor Goederenvervoer

Hoeveel ton aan goederen werd er in 2019 in Nederland vervoerd en door welke vervoermiddelen? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Jaarmonitor Goederenvervoer
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Mei 2020 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.
Mei 2020 ICalendar Omzet detailhandel
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2020?
2e kwartaal 2020 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
16 jul 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?
Juni 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
30 21 jul 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling : Landsdeel, Provincie, Gemeente
2e kwartaal 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juni 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?
Mei 2020 ICalendar Investeringen
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Juli 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Mei 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
31 30 jul 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juli 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juni 2020 ICalendar Producentenprijzen
32 06 aug 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?
Juli 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
07 aug 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Juni 2020 ICalendar Productie industrie
33 12 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2020
Juli 2020 ICalendar Faillissementen
13 aug 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.
Juni 2020 ICalendar Omzet detailhandel
14 aug 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2020? Persconferentie bij het CBS.
2e kwartaal 2020 ICalendar Economische groei, 1e berekening
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Augustus 2020 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Juni 2020 ICalendar Internationale handel
34 20 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juni 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Augustus 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?
Juni 2020 ICalendar Investeringen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?
Juli 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 aug 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juli 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
35 28 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juli 2020 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Augustus 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
36 31 aug 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
01 sep 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
03 sep 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
37 07 sep 00:00

Woninghuren

Ontwikkeling van de prijzen van huurwoningen in 2020.
2020 ICalendar Woninghuren
08 sep 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 sep 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Juli 2020 ICalendar Productie industrie
10 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld transport
11 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Juli 2020 ICalendar Internationale handel
06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2019
Augustus 2020 ICalendar Faillissementen
38 15 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.
Juli 2020 ICalendar Omzet detailhandel
17 sep 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?
Augustus 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
39 21 sep 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Augustus 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juli 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
September 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?
Juli 2020 ICalendar Investeringen
23 sep 06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
2e kwartaal 2020 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2020
2e kwartaal 2020 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

CO2 uitstoot

2e kwartaal 2020 ICalendar CO2 uitstoot
06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2020?
2e kwartaal 2020 ICalendar Economische groei, 2e berekening
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
September 2020 ICalendar Economisch maandbericht
40 28 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
September 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 sep 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het tweede kwartaal van 2020 Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Augustus 2020 ICalendar Producentenprijzen
01 okt 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich de afgelopen maanden ontwikkeld? Beschikbaar onder embargo
2020 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
41 08 okt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?
September 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 okt 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Augustus 2020 ICalendar Productie industrie
42 12 okt 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Augustus 2020 ICalendar Internationale handel
06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2020
September 2020 ICalendar Faillissementen
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Oktober 2020 ICalendar Economisch maandbericht
15 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.
Augustus 2020 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?
September 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
43 21 okt 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning. Indeling : Landsdeel, Provincie, Gemeente
3e kwartaal 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
September 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2020?
3e kwartaal 2020 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
22 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Oktober 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?
Augustus 2020 ICalendar Investeringen
44 29 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2020 ICalendar Producentenprijzen
01 nov 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen; kilometers

Hoeveel kilometers maakten Nederlandse wegvoertuigen in 2019 en hoeveel meer of minder was dan vergeleken met een jaar eerder? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen; kilometers
45 05 nov 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
46 09 nov 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
September 2020 ICalendar Productie industrie
12 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2020
Oktober 2020 ICalendar Faillissementen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.
September 2020 ICalendar Omzet detailhandel
13 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economische groei, 1e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2020? Persconferentie bij het CBS.
3e kwartaal 2020 ICalendar Economische groei, 1e berekening
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2020 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
September 2020 ICalendar Internationale handel
47 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 nov 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2020 ICalendar Investeringen
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
November 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Oktober 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
48 27 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
49 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2020 ICalendar Producentenprijzen
01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
03 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
50 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
08 dec 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld transport
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2020 ICalendar Productie industrie
11 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2020
November 2020 ICalendar Faillissementen
51 14 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Oktober 2020 ICalendar Internationale handel
15 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2020 ICalendar Omzet detailhandel
17 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2020 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
52 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
December 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2020 ICalendar Investeringen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2020 ICalendar Overheidsfinanciën
53 28 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het tweede kwartaal van 2020 Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2020 ICalendar Producentenprijzen
2021
2 12 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2020?
2020 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen

top