Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
42 17 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

De ontwikkeling van de consumentenprijzen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
3e kwartaal 2018 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland
18 okt 00:00

Vraag- en verkoopprijzen koopwoningen en aanbodtijd

Analyse van de spanning op de woningmarkt met behulp van een aantal indicatoren zoals de ratio verkoopprijs/vraagprijs van koopwoningen en de gemiddelde aanbodtijd. Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Vraag- en verkoopprijzen koopwoningen en aanbodtijd
00:00

Pieken en dalen in de immigratie

Langetermijnoverzicht van de migratie naar en vanuit Nederland. Migratiemotieven, herkomstlanden. Komt samen met artikel in de serie Statistische Trends. Beschikbaar onder embargo
1950-2018 ICalendar Pieken en dalen in de immigratie
06:30

Arbeidsdeelname; verschillen tussen mannen en vrouwen en leeftijdsgroepen

Vergelijking van de arbeidsparticipatie naar geslacht en leeftijd. Hoe verhouden de aandelen zich met de situatie net voor en tijdens de economische crisis?
2e kwartaal 2018 ICalendar Arbeidsdeelname; verschillen tussen mannen en vrouwen en leeftijdsgroepen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?
September 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
19 okt 00:00

Cybersecurity en bedrijven

Wat doen bedrijven met 2 tot 10 medewerkers aan ICT-beveiliging, en in welke mate krijgen ze te maken met ICT-veiligheidsincidenten. Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Cybersecurity en bedrijven
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in oktober vergeleken met september, hoger of lager?
Oktober 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
43 22 okt 00:00

Religie in Nederland

Hoeveel procent van de Nederlanders rekent zichzelf tot een religieuze stroming en hoeveel bezoeken religieuze bijeenkomsten? Komt samen met artikel in de serie Statistische Trends. Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Religie in Nederland
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?
Augustus 2018 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
September 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen - regio woningtype
23 okt 00:00

Financiën provinciale natuurbeschermingsorganisaties

Hoeveel subsidie ontvangen provinciale natuurbeschermingsorganisaties? En hoeveel euro's ontvangen ze van de postcodeloterij? Hoeveel geld investeren ze in de aankoop van nieuwe grond? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2010-2016 ICalendar Financiën provinciale natuurbeschermingsorganisaties
24 okt 00:00

Bpm en autoverkopen

Ontvangsten overheid aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) in relatie tot de autoverkopen. Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Bpm en autoverkopen
25 okt 00:00

Opvattingen over duurzame energie

Milieubewust of kostenbewust? Zijn mensen die zeggen dat zij zich zorgen maken over het milieu ook zuinig met energie? Komt samen met artikel in de serie Statistische Trends. Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Opvattingen over duurzame energie
26 okt 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Aankopen bij Europese webwinkels
00:00

In- en uitstroom flexibele schil

Hoe verloopt de doorstroom naar een vaste baan van mensen die starten als flexwerker? En welk percentage blijft in de flexibele schil? Cijfers per bedrijfstak. Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar In- en uitstroom flexibele schil
44 29 okt 00:00

Asielzoekers

Hoeveel asielzoekers en nareizende gezinsleden kwamen in het derde kwartaal naar Nederland? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Asielzoekers
30 okt 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2018 ICalendar Producentenprijzen
31 okt 00:00

Jeugdzorg

Hoeveel jongeren maakten in 2017 gebruik van jeugdhulpverlening? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
1e halfjaar 2018 ICalendar Jeugdzorg
00:00

Nederlanders online

Wat doen Nederlanders online en wat zijn de verschuivingen vergeleken met een aantal jaar geleden? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Nederlanders online
45 06 nov 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 nov 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen

Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in september meer of minder dan een jaar eerder?
September 2018 ICalendar Productie industrie
46 12 nov 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in oktober verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Oktober 2018 ICalendar Faillissementen
13 nov 00:00

Gasten logiesaccommodaties

Hoeveel gasten ontvingen de Nederlandse logiesaccommodaties in de eerste drie kwartalen van 2018? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Gasten logiesaccommodaties
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
September 2018 ICalendar Omzet detailhandel
14 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2018 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
September 2018 ICalendar Internationale handel
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

Persconferentie bij CBS te Den Haag
3e kwartaal 2018 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2018?
3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 1e raming
15 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf?
4e kwartaal 2018 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Gelijk loon voor gelijk werk?

In hoeverre verschilt de beloning van mannen en vrouwen voor vergelijkbaar werk? Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Gelijk loon voor gelijk werk?
16 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
47 21 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in november vergeleken met oktober, hoger of lager?
November 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Oktober 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 nov 00:00

Kwartaalmonitor bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor bouw
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2018 ICalendar Investeringen
23 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
30 nov 00:00

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Rapport over jongeren rond de thema's gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg en inkomen. Indeling : Gemeente, COROP-gebied
2016-2018 ICalendar Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor
00:00

Prijzen commercieel vastgoed

3e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen commercieel vastgoed
00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Indeling : Arbeidsmarktregio Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak horeca in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
49 03 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
05 dec 00:00

Online aankopen

Hoe vaak zeggen Nederlanders online aankopen te doen en wat waren de meest gekochte goederen?
2018 ICalendar Online aankopen
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan een jaar eerder?
Oktober 2018 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2018 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Oktober 2018 ICalendar Internationale handel
14 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Oktober 2018 ICalendar Omzet detailhandel
51 18 dec 00:00

Kernprognose en huishoudensprognose

Prognose van de bevolking tot 2060 Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Kernprognose en huishoudensprognose
20 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 24 dec 00:00

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
28 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2018 ICalendar Producentenprijzen
29 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
2019
1 02 jan 00:00

Bevolkingsontwikkeling 2018

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er in 2018? Voorlopige cijfers op basis van de prognose.
2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2018
2 08 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

2018 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen

top