Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
9 25 feb 00:00

Bijbanen scholieren

Hoeveel scholieren hebben een bijbaan in 2018? Is dat meer of minder dan een jaar eerder? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Bijbanen scholieren
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
26 feb 00:00

Verhuizingen

Hoeveel mensen zijn er verhuisd in 2018? Is dat meer of minder dan een jaar eerder? Hoe zit dat bij stellen met kinderen? Wat zijn de verschillen naar leeftijd? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Verhuizingen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen januari.
Januari 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
27 feb 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Februari 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
28 feb 00:00

Mineralenbalans in de landbouw

Benutting van stikstof in de veeteelt. Hoeveel van dit mineraal wordt uit veevoer vastgelegd in melk en vlees? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Mineralenbalans in de landbouw
00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Januari 2019 ICalendar Producentenprijzen
01 mrt 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
00:00

Hernieuwbare elektriciteit

Productie van energie uit hernieuwbare bronnen Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Hernieuwbare elektriciteit
00:00

Grenspendelaars Nederland, België en Duitsland

Hoeveel werknemers werken in een ander land dan hun woonland? En welke nationaliteit hebben ze? Welke grensregio's hebben de hoogste percentages grensforensen? Indeling : COROP-gebied Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Grenspendelaars Nederland, België en Duitsland
00:00

Rijbewijzen

Hoeveel Nederlanders hebben een autorijbewijs? Zijn er verschillen tussen ouderen en jongeren? In welke gemeente hebben de meeste mensen een rijbewijs, en in welke gemeente het minste? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Rijbewijzen
02 mrt 00:00

Landelijke trend van libellen

Trend in verspreiding van libellen in de periode 1991–2018. Welke soorten gaan vooruit, welke achteruit en welke soorten zijn stabiel? En hoe gaat het met libellen in verschillende habitats? Beschikbaar onder embargo
2008-2018 ICalendar Landelijke trend van libellen
10 04 mrt 00:00

Eiwithoudende gewassen

Hoe staat het met de eiwitgewassen (sojabonen, lupinen en luzerne) in Nederland? Op hoeveel hectare worden ze geteeld en hoe is dat in de rest van Europa? Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Eiwithoudende gewassen
00:00

Gemiddelde verkoopprijzen bestaande koopwoningen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in 2018 per gemeente. In welke gemeente staan de duurste huizen? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Gemiddelde verkoopprijzen bestaande koopwoningen
05 mrt 00:00

Inkomen van werkenden

Artikel in de reeks Statistische Trends Beschikbaar onder embargo
2007-2017 ICalendar Inkomen van werkenden
06 mrt 00:00

Wegvervoer: jaarcijfers

Hoe heeft het wegvervoer in Nederland zich in 2018 ontwikkeld? Welk aandeel hebben Nederlandse vrachtwagens daarin? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Wegvervoer: jaarcijfers
00:00

Wegtransport bouwgoederen

Hoe heeft het wegtransport van bouwgoederen zich ontwikkeld in 2018? Welke rol speelt dit vervoer in het totale transport over de weg? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Wegtransport bouwgoederen
00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
07 mrt 00:00

Gezondheid en zorggebruik

Bezoek aan de tandarts, mondhygiënist en orthodontist in het afgelopen jaar naar achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, herkomst en inkomen/opleiding. Eventueel positie in het huishouden. Korte trend voor deze zorgaanbieders en dan een uitstap naar huisarts, specialist en alternatieve genezer. Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Gezondheid en zorggebruik
00:00

Handel met het Verenigd Koninkrijk

Overzicht van de goederenhandel met het Verenigd Koninkrijk in 2018. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Handel met het Verenigd Koninkrijk
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in februari?
Februari 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
08 mrt 00:00

Woninginbraken

Welke buurten krijgen het vaakst te maken met (poging tot) inbraak? In welke provincies wordt meer of minder dan gemiddeld ingebroken? Welke preventiemaatregelen tegen inbraak nemen mensen? Maakt het uit of je in een hoekhuis woont? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Woninginbraken
00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
11 11 mrt 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 mrt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in januari meer of minder dan in december 2017?
Januari 2019 ICalendar Productie industrie
13 mrt 06:30

Faillissementen

Hoeveel faillissementen waren er in februari?
Februari 2019 ICalendar Faillissementen
14 mrt 00:00

Slachtoffers van woninginbraak

Hoeveel Nederlanders worden na een eerste inbraak voor de tweede keer slachtoffer van een (poging tot) inbraak? Voelen zij zich nog wel veilig in hun eigen leefomgeving? nemen ze preventiemaatregelen tegen inbraak? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2017 ICalendar Slachtoffers van woninginbraak
15 mrt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand januari.
Januari 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in januari?
Januari 2019 ICalendar Internationale handel
12 21 mrt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Maart 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Hoe heeft de werkloosheid zich in februari ontwikkeld?
Februari 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in februari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Januari 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen februari.
Februari 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 mrt 06:30

Investeringen

Ontwikkeling van investeringen in januari.
Januari 2019 ICalendar Investeringen
13 26 mrt 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort in 2018
4e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Maart 2019 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Economische groei, 2e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 4e kwartaal van 2018?
4e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
4e kwartaal 2018 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
28 mrt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Maart 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
29 mrt 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het vierde kwartaal van 2018. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
00:00

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal van 2018 Indeling : Gemeente, Provincie, Overig Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Februari 2019 ICalendar Producentenprijzen
14 04 apr 06:30

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe ontwikkelden zich de cao-lonen in het 1e kwartaal 2019?
1e kwartaal 2019 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in maart?
Maart 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
15 09 apr 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in februari meer of minder dan in januari?
Februari 2019 ICalendar Productie industrie
12 apr 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in maart verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Maart 2019 ICalendar Faillissementen
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in februari?
Februari 2019 ICalendar Internationale handel
16 15 apr 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand februari.
Februari 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
April 2019 ICalendar Economisch maandbericht
18 apr 00:00

De arbeidsmarkt in cijfers 2018

Jaarlijkse publicatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De arbeidsmarkt in cijfers 2018
00:00

Verkeersdoden

Hoeveel mensen overleden na een verkeersongeval? Indeling : Provincie
2018 ICalendar Verkeersdoden
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in maart gedaald of gestegen?
Maart 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
17 23 apr 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
April 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Februari 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen maart.
Maart 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
24 apr 06:30

Investeringen

Ontwikkeling van investeringen in februari
Februari 2019 ICalendar Investeringen
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het eerste kwartaal van 2019?
1e kwartaal 2019 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland
25 apr 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Aankopen bij Europese webwinkels
18 29 apr 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
April 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
30 apr 00:00

Jeugdzorg

Hoeveel jongeren maakten in 2018 gebruik van jeugdzorg? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Jeugdzorg
00:00

Bevolkingsontwikkeling

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Maart 2019 ICalendar Producentenprijzen
19 07 mei 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?
April 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
10 mei 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in maart meer of minder dan in februari?
Maart 2019 ICalendar Productie industrie
20 13 mei 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in april verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
April 2019 ICalendar Faillissementen
14 mei 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in maart
Maart 2019 ICalendar Omzet detailhandel
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

1e kwartaal 2019 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

CO2 uitstoot

1e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2019?
1e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 1e raming
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2019 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in maart?
Maart 2019 ICalendar Internationale handel
16 mei 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in april gedaald of gestegen?
April 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 20 mei 06:30

Overheidsfinanciën internationaal vergeleken

Internationale vergelijking van de overheidsfinancien van 2018
2018 ICalendar Overheidsfinanciën internationaal vergeleken
21 mei 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Mei 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Maart 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning.
1e kwartaal 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen april.
April 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 mei 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in maart?
Maart 2019 ICalendar Investeringen
23 mei 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
22 29 mei 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
April 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Mei 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
31 mei 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
23 03 jun 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
05 jun 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
07 jun 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in april meer of minder dan in maart?
April 2019 ICalendar Productie industrie
24 11 jun 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 jun 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in mei verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Mei 2019 ICalendar Faillissementen
13 jun 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?
Mei 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
14 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand april .
April 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in april?
April 2019 ICalendar Internationale handel
25 20 jun 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in mei gedaald of gestegen?
Mei 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Juni 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
April 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
21 jun 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in april?
April 2019 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen mei.
Mei 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
26 24 jun 00:00

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2019 Indeling : Gemeente, Provincie, Overig Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
1e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
1e kwartaal 2019 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Economische groei, 2e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 1e kwartaal van 2019?
1e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e raming
27 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juni 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
28 jun 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het eerste kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Mei 2019 ICalendar Producentenprijzen
30 jun 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen; aantallen

Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen; aantallen
27 01 jul 00:00

Monitor goederenvervoer 2018

Hoeveel ton aan goederen werd er in 2018 in Nederland vervoerd en door welke vervoermiddelen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Monitor goederenvervoer 2018
04 jul 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?
Juni 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
28 10 jul 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in mei meer of minder dan in april?
Mei 2019 ICalendar Productie industrie
12 jul 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juni verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juni 2019 ICalendar Faillissementen
29 15 jul 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in mei?
Mei 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.
Mei 2019 ICalendar Omzet detailhandel
16 jul 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Juli 2019 ICalendar Economisch maandbericht
17 jul 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
18 jul 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juni gedaald of gestegen?
Juni 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
30 22 jul 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Mei 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Juli 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen juni.
Juni 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
23 jul 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in mei?
Mei 2019 ICalendar Investeringen
25 jul 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2019 ICalendar Aankopen bij Europese webwinkels
31 30 jul 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juni 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juli 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
31 jul 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
1e halfjaar 2019 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
32 06 aug 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?
Juli 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 aug 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juni meer of minder dan in mei?
Juni 2019 ICalendar Productie industrie
33 12 aug 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in juli verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Juli 2019 ICalendar Faillissementen
14 aug 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

2e kwartaal 2019 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

CO2 uitstoot

2e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 1e raming
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Augustus 2019 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in juni?
Juni 2019 ICalendar Internationale handel
15 aug 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.
Juni 2019 ICalendar Omzet detailhandel
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in juli gedaald of gestegen?
Juli 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
34 20 aug 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
21 aug 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Augustus 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juni 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen juli.
Juli 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen in de regio

2e kwartaal 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen in de regio
22 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juni?
Juni 2019 ICalendar Investeringen
23 aug 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
35 29 aug 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Augustus 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
30 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juli 2019 ICalendar Producentenprijzen
31 aug 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
36 04 sep 00:00

Woninghuren

Ontwikkeling van de prijzen van huurwoningen in 2019. Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Woninghuren
00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
05 sep 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
37 09 sep 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in juli meer of minder dan in juni?
Juli 2019 ICalendar Productie industrie
11 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 sep 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in juli?
Juli 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in augustus verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
Augustus 2017 ICalendar Faillissementen
13 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.
Juli 2019 ICalendar Omzet detailhandel
38 19 sep 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
September 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in augustus gedaald of gestegen?
Augustus 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juli 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
20 sep 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in juli?
Juli 2019 ICalendar Investeringen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen augustus.
Augustus 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
39 23 sep 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
September 2019 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Economische groei, 2e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 2e kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
2e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort in 2018
2e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
27 sep 00:00

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2019 Indeling : Gemeente, Provincie, Overig Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
September 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
40 30 sep 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het tweede kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Augustus 2019 ICalendar Producentenprijzen
03 okt 06:30

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe ontwikkelden zich de cao-lonen in het 2e kwartaal 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
41 08 okt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?
September 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 okt 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
10 okt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in augustus meer of minder dan in juli?
Augustus 2019 ICalendar Productie industrie
11 okt 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in september verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
September 2019 ICalendar Faillissementen
06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2019 ICalendar Internationale handel
42 14 okt 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Oktober 2019 ICalendar Economisch maandbericht
15 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.
Augustus 2019 ICalendar Omzet detailhandel
16 okt 15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2019?
3e kwartaal 2019 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
17 okt 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in september gedaald of gestegen?
September 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
43 21 okt 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen september. Indeling : Gemeente
September 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 okt 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Oktober 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
23 okt 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in augustus?
Augustus 2019 ICalendar Investeringen
25 okt 00:00

Aankopen bij Europese webwinkels

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar Aankopen bij Europese webwinkels
44 30 okt 00:00

Bevolkingsontwikkeling

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Bevolkingsontwikkeling
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
01 nov 00:00

Jaarmonitor wegvoertuigen; kilometers

Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Jaarmonitor wegvoertuigen; kilometers
45 07 nov 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
08 nov 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in september meer of minder dan in augustus?
September 2019 ICalendar Productie industrie
46 12 nov 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in oktober verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak Indeling : Gemeente, Provincie
Oktober 2019 ICalendar Faillissementen
14 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen en vacatures zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Ondernemersvertrouwen
09:30

Persconferentie Economische groei, 1e raming

3e kwartaal 2019 ICalendar Persconferentie Economische groei, 1e raming
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2019?
3e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 1e raming
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in september?
September 2019 ICalendar Internationale handel
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2019 ICalendar Economisch maandbericht
15 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.
September 2019 ICalendar Omzet detailhandel
47 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
21 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
November 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen oktober.
Oktober 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2019 ICalendar Investeringen
48 28 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
29 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2019 ICalendar Producentenprijzen
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
03 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
05 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2019 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2019 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2019 ICalendar Omzet detailhandel
51 17 dec 00:00

BevolkingsontwikkelingKernprognose Prognose van de bevolking tot 2060

Geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar BevolkingsontwikkelingKernprognose Prognose van de bevolking tot 2060
19 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
December 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
52 23 dec 06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Investeringen
24 dec 00:00

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019 Indeling : Gemeente, Provincie, Overig Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
06:30

Economische groei, 2e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2019 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2019 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
53 30 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het derde kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2019 ICalendar Producentenprijzen
2020
2 09 jan 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Jaarcijfers consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2019?
2019 ICalendar Jaarcijfers consumentenprijzen

top