Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
50 12 dec 00:00

Inkomensverdeling 2017

Hoeveel huishoudens hebben een gestandaardiseerd inkomen van boven de 50 duizend euro? Ook is de visualisatie Inkomensverdeling vernieuwd. Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Inkomensverdeling 2017
00:00

Handelsbalans met VS

De handelsbalans van Nederland met de Verenigde Staten Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Handelsbalans met VS
06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2018 ICalendar Faillissementen
13 dec 00:00

Internationaliseringsmonitor

Centraal staat de financiële kant van globalisering. Diverse onderzoeken over de toegang tot financiering en internationalisering, buitenlandse deelnemingen van Nederlandse bedrijven en de rol van fiscale verdragen in investeringsklimaat. Beschikbaar onder embargo
Divers ICalendar Internationaliseringsmonitor
06:30

Internationale handel in goederen

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Oktober 2018 ICalendar Internationale handel in goederen
14 dec 00:00

Economische positie vrouwen

Hoe veranderde de arbeidsdeelname, arbeidsduur en economische zelfstandigheid van vrouwen na de crisisjaren? Beschikbaar onder embargo
2016-2017 ICalendar Economische positie vrouwen
00:00

Emancipatiemonitor 2018

De laatste ontwikkelingen in de sociaal-economische positie van vrouwen Beschikbaar onder embargo
2016-2017 ICalendar Emancipatiemonitor 2018
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Oktober 2018 ICalendar Omzet detailhandel
15 dec 00:00

Snelheidsboetes

Hoeveel bekeuringen voor te hard rijden werden in 2017 uitgedeeld? En verschilt het aantal bekeuringen per automerk en brandstoftype? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Snelheidsboetes
51 17 dec 00:00

Podiumkunsten

Aantal bezoekers en voorstelling Nederlandse podiums; met cijfers over muziekpodia (pop en klassiek), muziektheater (opera en musical) en toneel. Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Podiumkunsten
00:00

ICT, kennis en economie 2018

Beschikbaar onder embargo
ICalendar ICT, kennis en economie 2018
00:00

Mobiliteit werknemers financiële sector

Waar kwamen werknemers die hun baan in de financiële sector verloren terecht? Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Mobiliteit werknemers financiële sector
00:00

Directe levering landbouwproducten aan de consument

Hoeveel bedrijven in de landbouwsector leveren direct aan de consument en in welke deelsectoren vooral? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Directe levering landbouwproducten aan de consument
18 dec 00:00

Nationaal landbouwcongres Duurzaamheid

Hoe heeft de biologische melkveehouderij de afgelopen jaren gepresteerd t.o.v. de gangbare melkveehouderij? Wat was de omzet en de productie en hoe hoog waren de kosten? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Nationaal landbouwcongres Duurzaamheid
00:00

Bevolkingsprognose

Hoe zal de bevolking zich naar verwachting de komende decennia ontwikkelen? Beschikbaar onder embargo
2018-2060 ICalendar Bevolkingsprognose
00:00

Landbouwproductie

Hoe zijn met de droge zomer de landbouwproductie en de landbouwinkomsten in 2018 uitgevallen? Wat deden de prijzen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Landbouwproductie
00:00

Huishoudensprognose

Hoe zal het aantal huishoudens en de samenstelling daarvan zich de komende decennia naar verwachting ontwikkelen? Beschikbaar onder embargo
2018-2060 ICalendar Huishoudensprognose
19 dec 00:00

Innovatie en r&d

Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Innovatie en r&d
00:00

Schommelingen in de economische groei van België en Nederland

De economische groei is in Nederland al decennialang volatieler dan in België. Hoe is dit verschil te herleiden tot verschillen in de economische structuur van beide landen? Beschikbaar onder embargo
1996-2017 ICalendar Schommelingen in de economische groei van België en Nederland
20 dec 00:00

De Regionale Economie 2017

Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in de regio's? Waar groeide de economie het sterkt, en hoe staat het met de regionale arbeidsmarkt? Wat zijn volgens ondernemers de ontwikkelingen in de regionale economie in 2018? Verder aandacht voor de logistieke hotspots in Nederland, regionale spreiding financiële sector en de verschillen in de ontwikkelingen van regionale woningmarkten. Indeling : Provincie, Gemeente, COROP-gebied, COROP-plusgebied Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar De Regionale Economie 2017
00:00

Online aankopen

Hoe vaak zeggen Nederlanders online aankopen te doen en wat waren de meest gekochte goederen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Online aankopen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 24 dec 00:00

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
00:00

De gemiddelde baby

Wat zijn de eigenschappen van de gemiddelde baby die in Nederland wordt geboren en zijn/haar ouders? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De gemiddelde baby
06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
28 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
2019
1 02 jan 00:00

50 jaar btw

Op 1 januari 1969 werd de btw geïntroduceerd. Hoeveel leverde de btw toen en nu op? Wat is het aandeel van de btw in het totaal van geïnde belastingen en premies. Beschikbaar onder embargo
1969-2018 ICalendar 50 jaar btw
00:00

Bevolkingsontwikkeling 2018

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er in 2018?
2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2018
2 08 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

2018 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen
10 jan 00:00

Personen zonder internet

Wie heeft er in Nederland nog geen internet? Wat zijn de achtergrondkenmerken van Nederlanders zonder internet?
2018 ICalendar Personen zonder internet
3 15 jan 00:00

50 jaar minimumloon

Hoeveel werknemers verdienen rond het minimumloon? Beschikbaar onder embargo
1969-2017 ICalendar 50 jaar minimumloon
17 jan 00:00

Youngtimers

Hoeveel youngtimers, auto's ouder dan 15 jaar, telt Nederland? Is er sprake van een toename of een daling? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Youngtimers
5 28 jan 00:00

Financiering van het mkb

Wel deel van het MKB zoekt externe financiering en welk deel daarvan is succesvol? Bevat ook vergelijking met het grootbedrijf. Beschikbaar onder embargo
juli 2017 - juli 2018 ICalendar Financiering van het mkb
31 jan 00:00

Gezondheid en internet

Hoeveel procent van de Nederlanders gebruikt het internet of zijn smartphone voor het zoeken naar informatie over gezondheid en welness, of om afspraken met een specialist te maken ed.
2018 ICalendar Gezondheid en internet

top