Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
46 13 nov 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
September 2018 ICalendar Omzet detailhandel
14 nov 00:00

Kwartaalbericht arbeidsmarkt

Hoe ontwikkelden banen, vacatures en beroepsbevolking zich in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbericht arbeidsmarkt
09:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
November 2018 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2018 ICalendar CO2 uitstoot
09:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
September 2018 ICalendar Internationale handel
09:30

Persconferentie economische groei, 1e raming

Persconferentie bij CBS te Den Haag
3e kwartaal 2018 ICalendar Persconferentie economische groei, 1e raming
09:30

Economische groei, 1e raming

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2018?
3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 1e raming
15 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2018 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in oktober gedaald of gestegen?
Oktober 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
16 nov 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
00:00

Milieusector

Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Milieusector
17 nov 00:00

Thuiswonende jongeren

Hoeveel 25- tot 30-jarigen wonen bij hun ouders, in Nederland en andere EU-landen? Hoe is dat sinds 2010 veranderd? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Thuiswonende jongeren
47 19 nov 00:00

Gasten logiesaccommodaties

Hoeveel gasten ontvingen de Nederlandse campings en logiesaccommodaties gedurende de zomermaanden van 2018? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Gasten logiesaccommodaties
00:00

Mbo'ers

Hoeveel personen volgen een mbo-opleiding? Wat deden ze daarvoor? Beschikbaar onder embargo
2017/'18 ICalendar Mbo'ers
00:00

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Indeling : Overig Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018
20 nov 00:00

Leven lang leren

Hoeveel volwassenen volgen een opleiding of cursus, en hoe is dat in andere EU-landen? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Leven lang leren
00:00

Geiten

Hoeveel geiten en bedrijven met geiten telde Nederland tijdens de landbouwtelling van 2018? Indeling : Provincie, Gemeente, Landbouwgebied Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Geiten
06:30

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

In hoeverre verschilt de beloning van mannen en vrouwen voor vergelijkbaar werk? Beschikbaar onder embargo
2016 ICalendar Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016
21 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in november vergeleken met oktober, hoger of lager?
November 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Oktober 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
09:30

Werkenden naar migratieachtergrond

Arbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse achtergrond vergeleken met degenen met een Nederlandse achtergrond. Bij het Jaarrapport Integratie 2018.
2017 ICalendar Werkenden naar migratieachtergrond
09:30

Scheiden naar migratieachtergrond

Hoe stabiel zijn huwelijken en samenwoonrelaties tussen mensen van verschillende migratieachtergronden? Bij het Jaarrapport Integratie 2018
2003-2015 ICalendar Scheiden naar migratieachtergrond
09:30

Jaarrapport integratie

Het Jaarrapport Integratie bevat een overzicht van de mate waarin personen met een migratieachtergrond en personen met een Nederlandse achtergrond naar elkaar toegroeien. Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen deze groepen, en wat is er in de loop van de jaren veranderd?
2017 ICalendar Jaarrapport integratie
22 nov 00:00

Kwartaalmonitor bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor bouw
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in september?
September 2018 ICalendar Investeringen
23 nov 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
00:00

Digitale bibliotheken

Hoeveel werd er in 2017 gebruikgemaakt van de e-bibliotheek (e-books, luisterboeken en cursussen)? Beschikbaar onder embargo
2017 ICalendar Digitale bibliotheken
48 29 nov 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
30 nov 00:00

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Rapport over jongeren rond de thema's gezinssituatie, wonen en veilig opgroeien, onderwijs, arbeid, alcoholgebruik en gezondheid, criminaliteit en jeugdzorg en inkomen. Indeling : Gemeente, COROP-gebied
2016-2018 ICalendar Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor
00:00

Prijzen commercieel vastgoed

3e kwartaal 2018 ICalendar Prijzen commercieel vastgoed
00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Indeling : Arbeidsmarktregio Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Jongeren in bijstandsgezinnen

Hoeveel procent van de minderjarige kinderen woont in een bijstandsgezin? Hoe zijn hun leefomstandigheden?
2017 ICalendar Jongeren in bijstandsgezinnen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2018 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak horeca in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Omzet horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2018 ICalendar Omzet horeca
49 03 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
05 dec 00:00

Online aankopen

Hoe vaak zeggen Nederlanders online aankopen te doen en wat waren de meest gekochte goederen?
2018 ICalendar Online aankopen
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal?
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2018 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan een jaar eerder?
Oktober 2018 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2018 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld?
Oktober 2018 ICalendar Internationale handel
14 dec 00:00

Emancipatiemonitor 2018

De laatste ontwikkelingen in de sociaal-economische positie van vrouwen Beschikbaar onder embargo
2016-2017 ICalendar Emancipatiemonitor 2018
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel.
Oktober 2018 ICalendar Omzet detailhandel
51 18 dec 00:00

Landbouwproductie

Hoe zijn met de droge zomer de landbouwproductie en de landbouwinkomsten in 2018 uitgevallen? Wat deden de prijzen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Landbouwproductie
00:00

Kernprognose en huishoudensprognose

Prognose van de bevolking tot 2060 Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Kernprognose en huishoudensprognose
20 dec 06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2018 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
21 dec 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2018 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten in december vergeleken met november, hoger of lager?
December 2018 ICalendar Consumentenvertrouwen
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2018 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 24 dec 00:00

De gemiddelde baby

Wat zijn de eigenschappen van de gemiddelde baby die in Nederland wordt geboren en zijn/haar ouders? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De gemiddelde baby
00:00

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2018 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2018 ICalendar Investeringen
06:30

Economische groei, 2e raming

3e kwartaal 2018 ICalendar Economische groei, 2e raming
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2018 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2018 ICalendar Overheidsfinanciën
28 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2018 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2018 ICalendar Producentenprijzen
29 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2018 ICalendar Producentenvertrouwen
2019
1 02 jan 00:00

Bevolkingsontwikkeling 2018

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er in 2018? Voorlopige cijfers op basis van de prognose.
2018 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2018
2 08 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

2018 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen

top