Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
51 16 dec 00:00

Financien zorginstellingen

Laatste cijfers (2018) over de financien van zorginstellingen Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Financien zorginstellingen
15:00

Inkomsten landbouw

Hoe hoog waren de inkomsten per arbeidsjaar in de landbouw in 2019? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Inkomsten landbouw
17 dec 00:00

Prognose van de bevolking

Hoe zal de bevolking van Nederland zich de komende decennia naar verwachting ontwikkelen? Beschikbaar onder embargo
2019-2060 ICalendar Prognose van de bevolking
18 dec 00:00

Thuiswerken, regionale verschillen

In welke regio's wordt er relatief veel thuisgewerkt? Indeling : COROP-gebied Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Thuiswerken, regionale verschillen
00:00

De Regionale Economie 2018

Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in de regio's? Waar groeide de economie het sterkt, en hoe staat het met de regionale arbeidsmarkt? Verder aandacht voor diverse onderzoeken naar ontwikkelingen regionaal. Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De Regionale Economie 2018
00:00

Winkels in Nederland

Het aantal winkelvestigingen in 2019 vergeleken met 2010. Hoe is de gemiddelde winkelstraat veranderd in die periode? Indeling : Provincie, Gemeente, COROP-gebied Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Winkels in Nederland
19 dec 00:00

Groei personenautopark

Ontwikkeling van het aantal personenauto's in Nederland Beschikbaar onder embargo
1927-2019 ICalendar Groei personenautopark
00:00

Podiumkunsten

Hoeveel bezoeken noteerden de Nederlandse podiumkunsten in 2018 en welke soorten podia kregen te maken met een stijging of daling van het aantal bezoeken? Indeling : Landsdeel, Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Podiumkunsten
00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het derde kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 dec 00:00

Arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit

Ontwikkelingen in arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit in de periode 2008-2018. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit
00:00

Invloed van zelfstandigen op de productiviteit

De opkomst van zelfstandigen en flex werknemers na 2003 en de productiviteitsontwikkelingen per bedrijfstak. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Invloed van zelfstandigen op de productiviteit
00:00

Garnalen

Hoeveel ton garnalen werd aan land gebracht en hoe ontwikkelde de prijs zich in de loop der jaren? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Garnalen
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
December 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
21 dec 00:00

Bereikbaarheid buiten werktijd

Hoeveel werknemers zijn ook na werktijd bereikbaar, en hoe verschilt dat naar bijvoorbeeld functie of opleidingsniveau? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Bereikbaarheid buiten werktijd
52 23 dec 00:00

Kinderen in eenoudergezin

Hoeveel kinderen wonen in een gezin met één ouder? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Kinderen in eenoudergezin
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Investeringen
24 dec 06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e berekening
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...).
3e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2019 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2019 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019 Indeling : Provincie, Gemeente, Overig Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
06:30

Overheidsschulden eurolanden

De ontwikkeling van de overheidsschuld in de eurozone in de periode 2007-2018. Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Overheidsschulden eurolanden
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
31 dec 00:00

Gemeenten in 2020

Hoeveel gemeenten telt Nederland op 1 januari 2020, en hoe lang bestaan deze al? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
1830 - 2020 ICalendar Gemeenten in 2020
2020
1 02 jan 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich in 2019 ontwikkeld?
2019 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
03 jan 00:00

Regionale bevolkingsontwikkeling 2019

Welke gemeenten groeiden vorig jaar het meest, en waardoor vooral? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Regionale bevolkingsontwikkeling 2019
00:00

Bevolkingsontwikkeling 2019

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er vorig jaar? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2019
2 09 jan 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
November 2019 ICalendar Productie industrie
06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2019?
2019 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
3 13 jan 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in december 2019
December 2019 ICalendar Faillissementen
15 jan 06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
Januari 2020 ICalendar Economisch maandbericht
06:30

Omzet detailhandel

in de detailhandel in de maand november.
November 2019 ICalendar Omzet detailhandel
4 20 jan 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
21 jan 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning.
4e kwartaal 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
December 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 jan 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Januari 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
November 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
5 30 jan 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
December 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Januari 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
6 07 feb 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
December 2019 ICalendar Productie industrie
7 12 feb 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in januari 2020
Januari 2020 ICalendar Faillissementen
13 feb 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in januari?
Januari 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand december.
December 2019 ICalendar Omzet detailhandel
8 19 feb 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
20 feb 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in december meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
December 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Februari 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
21 feb 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Januari 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
9 26 feb 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
27 feb 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Februari 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
28 feb 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Januari 2020 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de bedrijfstak horeca. En welke andere opvallende ontwikkelingen waren er in de horeca?
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
10 02 mrt 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 mrt 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
05 mrt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in februari?
Februari 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
11 09 mrt 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
10 mrt 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
11 mrt 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Januari 2020 ICalendar Productie industrie
12 mrt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in februari 2020
Februari 2020 ICalendar Faillissementen
13 mrt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand januari.
Januari 2020 ICalendar Omzet detailhandel
12 20 mrt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Maart 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in januari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Januari 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Februari 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
13 25 mrt 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort in 2018
4e kwartaal 2019 ICalendar Overheidsfinanciën
14 30 mrt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Februari 2020 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Maart 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
02 apr 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich de afgelopen maanden ontwikkeld?
2020 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
15 07 apr 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in maart?
Maart 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 apr 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Februari 2020 ICalendar Productie industrie
10 apr 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
16 14 apr 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in maart 2020
Maart 2020 ICalendar Faillissementen
15 apr 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand februari.
Februari 2020 ICalendar Omzet detailhandel
17 21 apr 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning.
1e kwartaal 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Maart 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 apr 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in februari meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Februari 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
April 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het eerste kwartaal van 2020?
1e kwartaal 2020 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
18 29 apr 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
April 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 apr 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Maart 2019 ICalendar Producentenprijzen
19 08 mei 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Maart 2020 ICalendar Productie industrie
20 12 mei 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in april 2020
April 2020 ICalendar Faillissementen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in april?
April 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
14 mei 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand maart.
Maart 2020 ICalendar Omzet detailhandel
21 18 mei 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
20 mei 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Mei 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in maart meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Maart 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
April 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
21 mei 00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
22 27 mei 00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
28 mei 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Mei 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
29 mei 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
April 2020 ICalendar Producentenprijzen
23 02 jun 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
03 jun 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
24 09 jun 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in mei?
Mei 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
April 2020 ICalendar Productie industrie
10 jun 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
11 jun 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
1e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 jun 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in mei 2020
Mei 2020 ICalendar Faillissementen
25 15 jun 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand april.
April 2020 ICalendar Omzet detailhandel
26 22 jun 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Juni 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in april meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
April 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Mei 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
27 29 jun 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juni 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 jun 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Mei 2020 ICalendar Producentenprijzen
28 07 jul 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?
Juni 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
10 jul 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Mei 2020 ICalendar Productie industrie
29 13 jul 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juni 2020
Juni 2020 ICalendar Faillissementen
15 jul 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand mei.
Mei 2020 ICalendar Omzet detailhandel
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het tweede kwartaal van 2020?
2e kwartaal 2020 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
30 21 jul 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning.
2e kwartaal 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juni 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 jul 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Juli 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in mei meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Mei 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
31 30 jul 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Juli 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juni 2020 ICalendar Producentenprijzen
32 06 aug 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juli?
Juli 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
07 aug 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Juni 2020 ICalendar Productie industrie
33 12 aug 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in juli 2020
Juli 2020 ICalendar Faillissementen
13 aug 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juni.
Juni 2020 ICalendar Omzet detailhandel
34 20 aug 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juni meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juni 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Augustus 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
21 aug 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Juli 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
35 28 aug 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Juli 2020 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Augustus 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
36 31 aug 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
01 sep 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
03 sep 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
37 07 sep 00:00

Woninghuren

Ontwikkeling van de prijzen van huurwoningen in 2020.
2020 ICalendar Woninghuren
08 sep 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in augustus?
Augustus 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 sep 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Juli 2020 ICalendar Productie industrie
10 sep 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld transport
11 sep 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in augustus 2019
Augustus 2020 ICalendar Faillissementen
38 15 sep 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand juli.
Juli 2020 ICalendar Omzet detailhandel
39 21 sep 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Augustus 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
22 sep 06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in juli meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Juli 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
September 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
23 sep 06:30

Overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2020
2e kwartaal 2020 ICalendar Overheidsfinanciën
40 28 sep 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
September 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 sep 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Augustus 2020 ICalendar Producentenprijzen
01 okt 00:00

Ontwikkeling cao-lonen

Hoe hebben de cao-lonen zich de afgelopen maanden ontwikkeld?
2020 ICalendar Ontwikkeling cao-lonen
41 08 okt 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in september?
September 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
09 okt 00:00

Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen

De prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Daarnaast aandacht voor de huizenprijsindex in Europa. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Nieuwbouw koopwoningen - prijzen en aantallen
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Augustus 2020 ICalendar Productie industrie
42 12 okt 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in september 2020
September 2020 ICalendar Faillissementen
15 okt 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand augustus.
Augustus 2020 ICalendar Omzet detailhandel
43 21 okt 08:00

Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning

Kwartaalbericht met informatie naar regio en type woning.
3e kwartaal 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen naar regio en type woning
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
September 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
15:30

Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in het derde kwartaal van 2020?
3e kwartaal 2020 ICalendar Consumentenprijzen Caribisch Nederland (CPI CN)
22 okt 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
Oktober 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in augustus meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Augustus 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
44 29 okt 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
Oktober 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 okt 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
September 2020 ICalendar Producentenprijzen
45 05 nov 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
46 09 nov 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
September 2020 ICalendar Productie industrie
12 nov 00:00

Ondernemersvertrouwen

Wat zijn de vooruitzichten van ondernemers voor hun eigen bedrijf? Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2020 ICalendar Ondernemersvertrouwen
06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in oktober 2020
Oktober 2020 ICalendar Faillissementen
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand september.
September 2020 ICalendar Omzet detailhandel
47 19 nov 00:00

Kwartaalbeeld bouw

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bouw in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld bouw
00:00

Kwartaalbeeld Industrie

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak industrie in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld Industrie
20 nov 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
November 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in september meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
September 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
Oktober 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
48 27 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Kwartaalbeeld auto- en motorbranche

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de auto- en motorbranche in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld auto- en motorbranche
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
49 30 nov 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2020 ICalendar Producentenprijzen
01 dec 00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
03 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
50 07 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
08 dec 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
10 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2020 ICalendar Kwartaalbeeld transport
06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2020 ICalendar Productie industrie
11 dec 06:30

Faillissementen

Aantal faillissementen in november 2020
November 2020 ICalendar Faillissementen
51 15 dec 06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2020 ICalendar Omzet detailhandel
52 21 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
December 2020 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2020 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2020 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
24 dec 06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2020 ICalendar Overheidsfinanciën
53 28 dec 06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2020 ICalendar Producentenvertrouwen
30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2020 ICalendar Producentenprijzen
2021
2 12 jan 06:30

Jaarcijfer consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2020?
2020 ICalendar Jaarcijfer consumentenprijzen
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2020 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen

top