Publicatieplanning

Het CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken, zie publicatiebeleid. Berichten voorzien van de aanduiding (R) bevatten ook regionale informatie, op bijvoorbeeld provincie- of gemeenteniveau.
Elke vrijdag om 13.00 uur publiceert het CBS de nieuwe planning. De planning voor de langere termijn is onder voorbehoud. Het CBS meldt eventuele wijzigingen op de weekplanning via email abonnementen.
 Twitter  Facebook  LinkedIn  Mail deze pagina  Afdrukken
Week Datum Tijd Onderwerp Verslagperiode ICalendar
47 23 nov 00:00

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Hoe is de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie in de afgelopen tien jaar geweest voor verschillende leeftijdsgroepen? En verliep die ontwikkeling verschillend voor mannen en vrouwen? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht
48 25 nov 00:00

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019

Overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019
00:00

Logiesaccommodaties zomer

Hoeveel mensen verbleven er tijdens de zomermaanden in de Nederlandse logiesaccommodaties en waar kwamen ze vandaan? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Logiesaccommodaties zomer
00:00

Waardering zorgverleners

Hoe tevreden zijn we over onze huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Waardering zorgverleners
26 nov 00:00

Koeien in de wei

Hoeveel koeien lopen in de wei? Neemt dat aandeel toe of af? Indeling : Niet beschikbaar, Provincie Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Koeien in de wei
27 nov 00:00

Lengte van mannen en vrouwen door de jaren heen

Hoeveel langer en hoeveel zwaarder zijn mannen en vrouwen sinds 1981 geworden? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
1981-2018 ICalendar Lengte van mannen en vrouwen door de jaren heen
28 nov 00:00

Leegstand van niet-woningen

Hoeveel kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed stonden leeg per 1 januari 2019? Indeling : Provincie, Gemeente, COROP-gebied Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Leegstand van niet-woningen
00:00

Aantal exporterende bedrijven

Wat zijn de belangrijkste exportbestemmingen? Hoeveel export gaat hierheen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Aantal exporterende bedrijven
00:00

In- en uitstroom werknemers zorg en welzijn

Ontwikkeling van de instroom en uitstroom van werknemers in de sector zorg en welzijn vanaf 2010 tot en met 2019 Beschikbaar onder embargo
2e kwartaal 2019 ICalendar In- en uitstroom werknemers zorg en welzijn
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
November 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
29 nov 00:00

Personen met een bijstandsuitkering

Cijfers over instroom in en uitstroom uit de bijstandsregeling. Beschikbaar onder embargo
4e kwartaal 2019 ICalendar Personen met een bijstandsuitkering
00:00

Jaarrapport Jeugdmonitor

Hoe staat het ervoor met de jongeren in Nederland? Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Jaarrapport Jeugdmonitor
00:00

Jongeren over maatschappelijke kwesties

Hoe denken 18- tot 25-jarigen over zaken als milieu, bevolkingsgroei en de multiculturele samenleving? En hoe beoordelen ze hun eigen welzijn? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Jongeren over maatschappelijke kwesties
00:00

Geiten en varkens

Hoe groot was de Nederlandse geiten- en varkensstapel volgens de laatste landbouwtelling. Is er sprake van een daling van het aantal dieren of blijft het toenemen? In welke provincie is de daling of stijging het grootst? Indeling : Provincie Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Geiten en varkens
06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
Oktober 2019 ICalendar Producentenprijzen
49 02 dec 06:30

Kwartaalbeeld horeca

Omzetontwikkeling in de horecabranche.
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld horeca
03 dec 00:00

Zelfstandig ondernemers

Hoe tevreden zijn zelfstandig ondernemers (onder wie zzp'ers) met hun inkomen? Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Zelfstandig ondernemers
00:00

Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld zakelijke dienstverlening
04 dec 00:00

Dood door val

Hoeveel mensen zijn overleden door een accidentele val? En hoeveel belandden in het ziekenhuis? Indeling : Gemeente, Overig Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar Dood door val
05 dec 00:00

Kwartaalbeeld detailhandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de detailhandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld detailhandel
06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in november?
November 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06 dec 00:00

Kwartaalbeeld groothandel

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak groothandel in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld groothandel
50 10 dec 06:30

Productie industrie

Produceerde de Nederlandse industrie in oktober meer of minder dan in september?
Oktober 2019 ICalendar Productie industrie
11 dec 00:00

Kwartaalbeeld transport

Welke opvallende ontwikkelingen waren er in de bedrijfstak tansport in het afgelopen kwartaal? Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalbeeld transport
12 dec 06:30

Faillissementen

Is het aantal faillissementen in november verder gedaald of niet? Ook per bedrijfstak
November 2019 ICalendar Faillissementen
13 dec 06:30

Internationale handel

Hoe heeft de goederenexport zich ontwikkeld in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Internationale handel
06:30

Omzet detailhandel

Omzetontwikkelingen in de detailhandel in de maand oktober.
Oktober 2019 ICalendar Omzet detailhandel
51 17 dec 00:00

Prognose van de bevolking

Hoe zal de bevolking van Nederland zich de komende decennia naar verwachting ontwikkelen? Beschikbaar onder embargo
2019-2060 ICalendar Prognose van de bevolking
18 dec 00:00

De Regionale Economie 2018

Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in de regio's? Waar groeide de economie het sterkt, en hoe staat het met de regionale arbeidsmarkt? Verder aandacht voor diverse onderzoeken naar ontwikkelingen regionaal. Indeling : Provincie, Gemeente Beschikbaar onder embargo
2018 ICalendar De Regionale Economie 2018
19 dec 00:00

Podiumkunsten

Hoeveel bezoeken noteerde de Nederlandse podiumkunsten in 2018 en welke soorten podiums kregen te maken met een stijging of daling van het aantal bezoeken? Indeling : Landsdeel, Provincie, Gemeente
2018 ICalendar Podiumkunsten
06:30

Maandbericht beroepsbevolking

Is de werkloosheid in november gedaald of gestegen?
November 2019 ICalendar Maandbericht beroepsbevolking
20 dec 06:30

Consumentenvertrouwen

De stemming onder consumenten deze maand vergeleken met de vorige.
December 2019 ICalendar Consumentenvertrouwen
06:30

Consumptie door huishoudens

Besteedden consumenten in oktober meer of minder vergeleken met een jaar geleden?
Oktober 2019 ICalendar Consumptie door huishoudens
08:00

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen.
November 2019 ICalendar Prijzen bestaande koopwoningen
52 23 dec 00:00

Kwartaalmonitor luchtvaart

De ontwikkelingen in de luchtvaart in het derde kwartaal van 2019. Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor luchtvaart
06:30

Investeringen

Waren er meer of minder investeringen in oktober?
Oktober 2019 ICalendar Investeringen
24 dec 00:00

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

Overzicht van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019 Indeling : Gemeente, Provincie, Overig Beschikbaar onder embargo
3e kwartaal 2019 ICalendar Kwartaalmonitor overheidsfinanciën
06:30

Economische groei, 2e berekening

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2019?
2e kwartaal 2019 ICalendar Economische groei, 2e berekening
06:30

Financiën huishoudens en ondernemingen

Nieuwe kwartaalcijfers over de financiën van huishoudens (inkomens, schulden...) en ondernemingen (winsten, leningen...). Onderwerp voor nieuwsbericht nader te bepalen.
3e kwartaal 2019 ICalendar Financiën huishoudens en ondernemingen
06:30

Overheidsfinanciën

De ontwikkeling van de overheidsschuld en het overheidstekort.
3e kwartaal 2019 ICalendar Overheidsfinanciën
06:30

Economisch maandbericht

Hoe heeft de conjunctuur zich de afgelopen maand ontwikkeld, hoe ziet de conjunctuurklok eruit?
December 2019 ICalendar Economisch maandbericht
09:30

CO2 uitstoot

3e kwartaal 2019 ICalendar CO2 uitstoot
53 30 dec 06:30

Producentenprijzen

Hoe ziet de ontwikkeling van de producentenprijzen eruit?
November 2019 ICalendar Producentenprijzen
06:30

Producentenvertrouwen

Hoe zien de producenten de nabije toekomst?
December 2019 ICalendar Producentenvertrouwen
2020
1 02 jan 00:00

Regionale bevolkingsontwikkeling 2019

Welke gemeenten groeiden vorig jaar het meest, en waardoor vooral? Indeling : Gemeente Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Regionale bevolkingsontwikkeling 2019
00:00

Bevolkingsontwikkeling 2019

Hoeveel geboorte, sterfte, immigratie en emigratie was er vorig jaar? Beschikbaar onder embargo
2019 ICalendar Bevolkingsontwikkeling 2019
2 09 jan 06:30

Ontwikkeling van consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in december?
December 2019 ICalendar Ontwikkeling van consumentenprijzen
06:30

Jaarcijfers consumentenprijzen

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in 2019?
2019 ICalendar Jaarcijfers consumentenprijzen

top