‘Het leek mij interessant internationale ervaring op te doen’

Nilani Perampalam, statistisch onderzoeker
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
‘Ik heb de master International Economics and Business gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studie kwam ik op verschillende momenten in aanraking met het CBS. De meerwaarde van het CBS voor onderzoeken van universiteiten, overheden en bedrijven heb ik altijd belangrijk gevonden. Affiniteit met cijfers heb ik ook. Daarom besloot ik na mijn afstuderen aan de slag te gaan bij het CBS.'

Nationale Rekeningen

‘Bij het CBS werkte ik bij de sector Nationale rekeningen. De cijfers van de Nationale Rekeningen spelen een belangrijke rol bij het vormen van beleid. Niet alleen voor het Centraal Planbureau en de ministeries, maar ook voor de Europese Centrale Bank en het Europese statistiekbureau Eurostat. Het CBS verzamelt diverse economische gegevens - bijvoorbeeld over de werkloosheid en het aantal vacatures in ons land - om tot een compleet beeld te komen van de Nederlandse economie. Die dataverzameling vindt plaats volgens Europese richtlijnen. Daardoor zijn de resultaten van de Europese landen met elkaar te vergelijken. Het was mijn taak cijfers over niet financiële instellingen samen te stellen. Aan de hand daarvan kon ik zien hoe de verschillende sectoren er voor stonden. Voor dit werk moet je in staat zijn om verbanden te leggen en patronen te zien.’

Internationale ervaring

'Het leek mij altijd interessant internationale ervaring op te doen. Een tijdelijke detachering bij een ander statistiekbureau zag ik wel als een mooie uitdaging. Het CBS stond hier ook positief tegenover en heeft mij daarbij van goede adviezen voorzien. Begin van dit jaar ben ik voor twee jaar bij Statistics Canada (StatCan) in Ottawa op detacheringsbasis gaan werken, eveneens bij de Nationale rekeningen. Het is interessant om te zien hoe een ander statistiekbureau de Nationale Rekeningen opstelt. Momenteel publiceert StatCan alleen nog de totale transacties en balansen per sector. In 2021 zijn ze verplicht om ook de sectoren waaraan bepaalde transacties geleverd worden te publiceren. Het CBS publiceert deze data al, dus mijn expertise hierover komt goed van pas.

De komende jaren hoop ik me nog verder te kunnen specialiseren in de Nationale Rekeningen. Omdat de economische werkelijkheid steeds verandert, veranderen ook de cijfers. Daardoor blijft het altijd puzzelen. Telkens opnieuw word je voor nieuwe vraagstukken gesteld.’