Vrije Universiteit van Amsterdam

Het CBS en de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) werken al jarenlang samen op verschillende onderzoeksgebieden. Om die samenwerking te intensiveren is op 29 mei 2017 een raamovereenkomst afgesloten. Tijdens een expertmeeting bespraken onderzoekers van beide instituten technieken als ‘distributed analytics’ om meerdere databronnen die op verschillende plaatsen opgeslagen zijn (zonder deze te verplaatsen) te analyseren. Tevens is gesproken over de mogelijkheden van data en textmining en het koppelen van bestanden, onder andere voor onderzoek op het gebied van gedragsgenetica en tweelingenonderzoek. Namens het CBS is Bart Bakker bijzonder hoogleraar aan de VU, waar hij zich bezig houdt met de methodologie van registerdata voor sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Vrije Universiteit van Amsterdam