Universiteit van Amsterdam

Het CBS en de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken al sinds 2004 samen. Naast gezamenlijke publicaties, projecten, promotieonderzoeken en stageplekken voor studenten levert het CBS een bijzonder hoogleraar (Ruben van Gaalen) op het gebied van registeranalyses en levensloopdynamiek. Vanaf 22 april 2016 is de samenwerking officieel bekrachtigd in een raamovereenkomst. Tijdens een interdisciplinaire bijeenkomst met ruim 40 onderzoekers van beide instituten is een aantal centrale thema’s verkend: big data/data science, complexiteit, duurzaamheid en veerkrachtige samenleving. Dit resulteert in het najaar van 2020 tot de start van een programmatische samenwerking op het gebied van complexiteitsonderzoek tussen het Institute of Advanced Studies van de UvA en het CBS. Deze samenwerking gaat zich met name richten op thema’s in de complexiteitstheorie waarbij vanuit verschillende invalshoeken een systeem van relaties tussen actoren beschreven kan worden.

Universiteit van Amsterdam