Universiteit Twente

Het CBS en de Universiteit Twente (UT) werken sinds 2015 samen. De samenwerking werd officieel bekrachtigd in een raamovereenkomst op 25 november 2015 en is met name gericht op innovatie van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Het CBS biedt onderzoekers aan de UT een enorme bron aan informatie over de Nederlandse samenleving. De UT biedt het CBS de mogelijkheid om vanuit nieuwe wetenschappelijke invalshoeken nóg beter gebruik te maken van big data en deze inzichtelijk te maken voor overheid, bedrijfsleven en een breed publiek. In de afgelopen jaren hebben beide instanties twee keer een datakamp georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben multidisciplinaire teams van onderzoekers, promovendi, professionals en experts hun kennis en kunde gebundeld en daarmee op een andere manier naar (big) data gekeken.

Universiteit Twente