Maastricht University

Het CBS en Maastricht University (UM) werken al sinds begin 2000 samen. Die samenwerking is op 14 november 2006 officieel bekrachtigd in een raamovereenkomst. Vooral op het gebied van bijzondere leerstoelen (Hans Schmeets, Jan van den Brakel en Wendy Smits), detachering van medewerkers, stages, promotieonderzoek en het gebruik van statistische data en voorzieningen. Voor het CBS betekent de samenwerking een kwaliteitsimpuls voor onderzoek op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, dynamiek op de arbeidsmarkt, politieke wetenschappen, survey methodologie en gezondheid. Ook vergroot de samenwerking de carrièreperspectieven van de onderzoekers van beide instituten. In de loop van 2020 wordt de samenwerking met de UM wederom verlengd.

Maastricht University