Hogeschool Amsterdam

Op 6 februari 2018 tekenden het CBS en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een raamovereenkomst om hun strategische samenwerking te bekrachtigen. De HvA is de eerste Hogeschool die gebruik maakt van de expertise van het CBS op het gebied van data verzamelen, analyse en methoden. Onderwerpen van gezamenlijk onderzoek zijn: oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, laadpalen, sensoren, participatie, armoede, schulden en circulaire economie. Een initiatief dat al gestart is, heeft betrekking op de minor Big Data. Daarnaast heeft het kenniscentrum CAREM van de HvA (onder strenge voorwaarden) toegang tot microdata gekregen.

Hogeschool Amsterdam