© Nikki van Toorn

Economie bij het CBS

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Werk met impact

In 1899 werd het CBS opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Het CBS onderzoekt ongeveer alles wat voor onze samenleving van belang is. Of het nu gaat over economische groei en consumentenprijzen of criminaliteit en vrije tijd. Op basis van onze onafhankelijke en betrouwbare informatie worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen in Den Haag en in Brussel. Provincies, gemeenten en bedrijven, maar ook individuele burgers hebben belang bij de uitkomsten van onze onderzoeken.

Innovatie en ruimte voor ideeën

Het CBS is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen. We zijn altijd op zoek naar betere en efficiëntere methoden en technieken. Naar nieuwe manieren om gegevensbronnen met elkaar te verbinden en onontdekte feiten boven water te krijgen. Daarbij is er veel ruimte voor nieuwe ideeën. Ook innovatie staat bij het CBS hoog aangeschreven.

‘De focus ligt vooral op de kwaliteit van het onderzoek’ - Rick de Kruijf, statistisch onderzoeker

Rick de Kruijf , CBS Den Haag
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Sfeer en cultuur

Bij het CBS, met vestigingen in Den Haag, Heerlen en op Bonaire, vind je een aangename mix van een overheids- en bedrijfsklimaat. Er werkt een zeer gemêleerde groep mensen, of het nu gaat om leeftijd, nationaliteit, studierichting of loopbaan. Wat iedereen gemeen heeft is een focus op onderzoeksresultaten van de allerbeste kwaliteit.

Economie bij het CBS

Als je de theorie uit je studieboeken in de praktijk wilt brengen is er bijna geen betere plek om dat te doen dan bij het CBS. Bij het CBS zijn we permanent op zoek naar betere methoden en statistieken om de snel veranderende economie te meten en in kaart te brengen. Hoe neem je gratis IT-diensten als Google en Facebook mee in het bbp? Wat zijn goede indicatoren voor brede welvaart? Wat zijn de gevolgen voor het gunstige fiscale klimaat in Nederland op ons nationale inkomen? Zomaar wat vragen die we proberen te beantwoorden.

Contact

Wil je meer weten over je mogelijkheden bij het CBS? Kijk dan op www.werkenbijhetcbs.nl of neem contact op met één van onze medewerkers werving en selectie. Stuur hiervoor een bericht naar CBSrecruiters@cbs.nl.