CBS als werkgever

We registreren en onderzoeken van alles

CBS registreert en onderzoekt zo ongeveer alles wat voor onze samenleving van belang is. Of het nu gaat over kinderopvang of werkgelegenheid; over schoolverlaters of de aardappeloogst. Op basis van onze cijfers maken overheden beleid, bepalen bedrijven hun strategie en schrijven journalisten hun verhalen. Je komt ons werk dan ook bijna dagelijks tegen op internet, radio, tv en in de krant.

Floris Jansen, Statistisch onderzoeker en woordvoerder

 

Zomaar wat cijfers

 Wist je dat op 1 januari 2016 Nederland 7,7 miljoen huishoudens telde? Dat waren er 56 duizend meer dan een jaar eerder. Dat het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tussen 2003 en juni 2016 is gedaald met 179 duizend? Ook is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2015 met 5 procent toegenomen ten opzichte van 2014. Elektriciteitscentrales hebben in 2015 meer steenkool en minder aardgas verstookt.

Een onafhankelijke positie

Hoewel we overwegend door het ministerie van Economische Zaken worden gefinancierd, zijn we een volstrekt onafhankelijk kennisinstituut. In de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn onze taken vastgelegd en is onze onafhankelijkheid gewaarborgd.

Sfeer en Cultuur

Bij CBS vind je een aangename mix van een overheids- en een bedrijfsklimaat. Er werkt een zeer gemêleerde groep mensen, of het nu gaat om leeftijd, nationaliteit, studierichting of loopbaan. Collegialiteit, een prettige werksfeer en ruimte voor ideeën zijn kenmerken van onze organisatie. Wat al onze medewerkers belangrijk vinden, is de kwaliteit van onze onderzoeksresultaten.

dit is een sfeer foto van cbs petit café

Drie vestigingen

CBS heeft vestigingen in Den Haag, in Heerlen en op Bonaire. Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende vestigingen. We komen regelmatig bij elkaar of hebben contact via bijvoorbeeld video-overleg. Soms verhuizen collega’s zelfs van de ene naar de andere vestiging.