CBS als werkgever

We registreren en onderzoeken van alles

CBS registreert en onderzoekt zo ongeveer alles wat voor onze samenleving van belang is. Of het nu gaat over kinderopvang of werkgelegenheid; over schoolverlaters of de aardappeloogst. Op basis van onze cijfers maken overheden beleid, bepalen bedrijven hun strategie en schrijven journalisten hun verhalen. Je komt ons werk dan ook bijna dagelijks tegen op internet, radio, tv en in de krant.

Floris Jansen, Statistisch onderzoeker en woordvoerder

Zomaar wat cijfers

Wist je dat op 1 januari 2016 Nederland 7,7 miljoen huishoudens telde? Dat waren er 56 duizend meer dan een jaar eerder. Dat het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tussen 2003 en 2016 is gedaald met 179 duizend? Elektriciteitscentrales hebben in 2016 12 miljard kilo steenkool en 7 miljard m3 aardgas verstookt. In 2016 zijn er 382 500 nieuwe auto's en bijna 2 miljoen tweedehands auto’s verkocht.

Een onafhankelijke positie

Hoewel we overwegend door het ministerie van Economische Zaken worden gefinancierd, zijn we een volstrekt onafhankelijk kennisinstituut. In de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn onze taken vastgelegd en is onze onafhankelijkheid gewaarborgd.

Sfeer en Cultuur

Bij CBS vind je een aangename mix van een overheids- en een bedrijfsklimaat. Er werkt een zeer gemêleerde groep mensen, of het nu gaat om leeftijd, nationaliteit, studierichting of loopbaan. Collegialiteit, een prettige werksfeer en ruimte voor ideeën zijn kenmerken van onze organisatie. Wat al onze medewerkers belangrijk vinden, is de kwaliteit van onze onderzoeksresultaten.

dit is een sfeer foto van cbs petit café

Drie vestigingen

CBS heeft vestigingen in Den Haag, in Heerlen en op Bonaire. Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende vestigingen. We komen regelmatig bij elkaar of hebben contact via bijvoorbeeld video-overleg. Soms verhuizen collega’s zelfs van de ene naar de andere vestiging.