‘De zoektocht naar nieuwe databronnen is erg interessant’

Susan van Dijk, statistisch onderzoeker
‘Ik studeerde voeding en gezondheid aan de Wageningen Universiteit. Na mijn promotie vertrok ik naar Australië om bij CSIRO onderzoek te doen op het gebied van gezondheid. Ik heb onder andere bestudeerd welk effect de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap heeft op haar kind. Daarvoor heb ik veel DNA-onderzoek verricht. Het was een interessante baan bij CSIRO, maar met een hoog gehalte aan details. Ik miste vooral de directe maatschappelijke relevantie. Die heb ik wel gevonden in mijn nieuwe baan bij het CBS.’

Nieuwe databronnen

‘Ik heb gesolliciteerd bij het Center for Big Data Statistics van het CBS (CBDS) gezien mijn interesse in data-analyse en gezondheid. Binnen het CBDS werken nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs samen op het gebied van big data-technologie en big data-methoden voor de productie van statistieken. Die zoektocht naar nieuwe databronnen en hoe je ze kunt gebruiken om statistieken te verbeteren en nieuwe statistieken te maken is erg interessant. Vanuit het CBDS zijn we met verschillende partijen in gesprek om aan data op het gebied van gezondheid te komen, bijvoorbeeld samen met de Universiteit Maastricht. We willen de data samenbrengen en elkaar op die manier versterken.’

Introductieprogramma

‘Over mijn collega’s en de werksfeer bij het CBDS ben ik erg te spreken. Je merkt dat mensen trots zijn op hun werk. Het CBDS bestaat nu ruim 1 jaar en is in die korte tijd heel snel gegroeid. Ik neem ook deel aan het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Erg leuk, want je krijgt in korte tijd een brede kijk op het hele CBS. Laatst heb ik ook meegedaan met een Sensor Data Challenge om op een innovatieve manier te experimenteren met sensoren als nieuwe databron op het gebied van gezondheid. Heel interessant!’