'Het CBDS ontwikkelt experimentele statistieken gebruikmakend van Big Data.'

Sofie De Broe, wetenschappelijk directeur CBDS
Foto Sofie De Broe
'Sinds september 2015 ben ik hoofd van de afdeling methodologie van het CBS in Heerlen. Daarnaast ben ik wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Big Data Statistics (CBDS).'

Synergie

‘Ik zeg vaak: ik heb het privilege om een team van slimme, leuke, mooie mensen te leiden. Methodologie geeft advies, onderwijs en doet onderzoek naar statistische methoden. Mijn team werkt op het vlak van steekproeven, modelmatig schatten en het testen en verbeteren van vragenlijsten. Het CBDS ontwikkelt experimentele statistieken gebruikmakend van Big Data (BD). Dit laatste kreeg heel wat aandacht de laatste jaren, mede omdat het CBS grote stappen maakt in innovatie: hoe kunnen we de kwaliteit van statistieken behouden en ze sneller, gedetailleerder en beleidsrelevanter maken? Vanuit mijn dubbele rol stimuleer ik zoveel als mogelijk de synergie tussen de groepen als het gaat over hun expertise in het werken met primaire (data die het CBS zelf verzamelt via een steekproef), secundaire (bestaande bronnen, bijvoorbeeld registers) en BD-bronnen (een voorbeeld daarvan is verkeerslusdata).’

Expertises laten samenkomen

‘Wat ik zo fantastisch vind aan deze baan is dat ik elke dag weer leer en dat ik mensen aanstuur die gedreven zijn in hun vak. Methodologie en CBDS creëren samen meerwaarde door de expertises van mensen uit verschillende disciplines (IT, wiskunde, fysica, statistiek, sociologie, ingenieurswetenschappen) te laten samenkomen. Big Data wordt in combinatie met de andere databronnen ingezet om maatschappelijk relevante vragen te beantwoorden. Dat vind ik heel interessant. Op vrijdagen werk ik, als het even kan, thuis en dan heb ik de ruimte om het werk van het team bij te houden en innovatieve ideeën te bedenken.

In Gent heb ik mijn studie sociologie gedaan. In Louvain-La-Neuve ben ik afgestudeerd in demografie en statistiek, vanwege mijn interesse in de demografie van ontwikkelingslanden. Daarna ben ik in het Verenigd Koninkrijk gepromoveerd op reproductieve gezondheidsverschillen tussen de etnische groepen in het Ch’órti gebied van Guatemala. Mijn ervaringen met het analyseren van data en affiniteit met beleidsvraagstukken breng ik nu dagelijks in de praktijk!’