“CBS is zeer interessant voor IT-specialisten”

Ronald, projectleider IT
Ik ben Ronald Ossendrijver, IT-projectleider. Het primaire product van CBS is informatie. Ons primaire bedrijfsproces is volledig daarop gericht. Hiervoor is betrouwbare software van groot belang. Als IT-projectleider ben ik mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze software.

Daarbij spelen voor mij als informaticus interessante kwesties. Hoe kunnen we het beste de informatie modelleren? Hoe verwerken we de informatie zo efficiënt mogelijk? Hoe garanderen we de output van de software?

Neem bijvoorbeeld het prijsindexcijfer dat CBS publiceert over de inflatie in Nederland. Voor veel organisaties is dit een heel belangrijke indicator, die gebruikt wordt om bijvoorbeeld lonen te indexeren.

Verenigingen gebruiken dit cijfer om het contributiebedrag te bepalen. Het CBS baseert het prijsindexcijfer op allerlei bronnen, zoals gescande artikelen bij de kassa’s van supermarkten en de prijzen van kleding in webwinkels. De software die ik maak, leest informatie uit al deze bronnen en berekent op basis daarvan het prijsindexcijfer.

CBS streeft er naar de manier waarop we onze broninformatie binnenhalen te verbeteren. Daarbij hoort bijvoorbeeld onderzoek naar Big Data bronnen. Kunnen we bijvoorbeeld iets zeggen over het vertrouwen in de economie op basis van twitterberichten die mensen versturen? En hoe kun je op een verantwoorde manier iets zeggen over het toerisme in Nederland op basis van mobiele telefoniegegevens? Daarnaast wil CBS zijn informatie nóg beter ontsluiten, onder andere door vernieuwing van de website, het ontwikkelen van apps en het beschikbaar stellen van informatie via open data.

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers op HBO- en WO-niveau die aan deze software en aan onze IT- infrastructuur mee willen bouwen. Ook studenten die bij ons hun afstudeeropdracht willen doen, zijn van harte welkom. CBS heeft veel ruimte voor academisch onderzoek.