Stageopdracht voor IT'ers bij overheidsfinanciën (WO)

26-4-2018 00:00
Over het CBS

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.
Locatie:
Den Haag
Opleidingsniveau:
WO
Categorie:
ICT
Dienstverband:
Stage
Salaris:
Een stagevergoeding van € 604,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
Deadline:
31 Dec 2019

Waar kom je te werken?

Je komt te werken in de sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen. De CBS-statistieken van de overheidsfinanciën geven een helder en betrouwbaar overzicht van het reilen en zeilen van de Nederlandse overheid. Ze worden dan ook veelvuldig gebruikt door nationale en internationale instellingen zoals het Centraal Planbureau, verschillende ministeries, Eurostat, de ECB en de OESO. Voor Eurostat verzorgt de sector de rapportage over de samenstelling van de EMU-schuld en het EMU-saldo. Op basis van deze rapportages beoordeelt de Europese Commissie of Nederland voldoet aan de 3%-norm voor het saldo en de 60%-norm voor de schuld. Binnen deze sector kom je te werken in het team Automatisering Overheidsfinanciën. Het team Automatisering Overheidsfinanciën levert IT-ondersteuning aan de overheidsteams. Dit kan door nieuwbouw van systemen, aanpassingen aan bestaande systemen, of hulp bij kleinere technische problemen.
 

Het werk

Om goede statistieken over overheidsfinanciën te kunnen maken is onder meer gedetailleerde en nauwkeurige informatie van decentrale overheden nodig. Bestanden met financiële gegevens die decentrale overheden bij het CBS aanleveren worden door het CBS dan ook zorgvuldig gecontroleerd. Een deel van deze controles wordt uitgevoerd door een systeem. Dit systeem bestaat al een aantal jaren. Door de jaren heen zijn veel mogelijkheden tot verbetering in beeld gekomen.
Voor de stagiair(s) ligt hier een uitdagende opdracht mee te werken om te komen tot een betere versie van dit controlesysteem. Je krijgt binnen deze opdracht te maken met alle facetten die een IT-project kent, zoals afstemming met klanten, opstellen van specificaties, bouwen in een recent ingerichte, moderne ontwikkelstraat, acceptatietesten en inproductiename.
Het systeem is qua omvang en complexiteit zodanig dat dit project aan meer dan een stagiair ruimte kan bieden. Uiteraard vindt vanuit het CBS adequate begeleiding plaats.
Het is de bedoeling dat voor de automatisering zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van Python scripts. Daarnaast is kennis van SQL nodig en is ervaring met Microsoft Excel en Access en Visual Basic for Applications (VBA) nuttig.
 

Jouw profiel

  • Je volgt een wo-opleiding met vakgebied automatisering/IT;
  • Je werkt zelfstandig;
  • Je hebt ervaring met programmeren in Python;
  • Je hebt kennis van databases en SQL;
  • Je hebt kennis van versiebeheer in Git;
  • Je hebt affiniteit met Microsoft Excel en Access en VBA;
  • Je hebt een goed conceptueel en analytisch denkvermogen;
  • Je hebt een onderzoekende geest;
  • Je bent communicatief vaardig.

Ons aanbod

Bij een stageduur van meer dan één maand heb je als stagiair recht op een stagevergoeding. Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van €604,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
 

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Carlo Driesen, Hoofd Integratie Overheidsfinanciën, 070-3374955 voor meer informatie

Reacties

Je reactie op de vacature Stageopdracht voor IT'ers bij overheidsfinanciën (WO) ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief. Klik op de onderstaande knop.
Solliciteren