Raming Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens

7-6-2019 00:00
Over het CBS

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.
Locatie:
Den Haag
Opleidingsniveau:
WO, HBO
Categorie:
Overig
Dienstverband:
Stageduur 6 maanden
Uur per week:
40
Salaris:
Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van € 616,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
Deadline:
30 Aug 2019

Waar kom je te werken?

Binnen de sector ENR worden de nationale rekeningen samengesteld. De nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn enkele belangrijke macro-economische indicatoren die aan de hand van de nationale rekeningen worden vastgesteld. Onder meer het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank en verschillende ministeries gebruiken dit overzicht voor hun beleid. Verder zijn er belangrijke buitenlandse gebruikers, zoals de Europese Centrale Bank, Eurostat en de OECD. Ook is de sector ENR verantwoordelijk voor de conjunctuurberichtgeving van het CBS. Daarnaast wordt in de sector ook informatie samengesteld over de relatie tussen milieu en economie, toerisme, duurzaamheid en productiviteit. De sector is internationaal sterk actief. Je werkt binnen de sector Nationale Rekeningen (ENR) bij het team Sectorrekeningen, een team van ongeveer 25 collega's. In dit team wordt de economie beschreven voor sectoren; financiële instellingen, niet-financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.

Het werk

Het team sectorrekeningen stelt onder meer de lopende rekening en financiële balansen van de instellingen zonder winstoogmerk (IZWh’s) ten behoeve van huishoudens samen. Deze sector bestaat uit instellingen die particuliere niet-marktproducent zijn. De voornaamste middelen van deze instellingen zijn vrijwillige bijdragen, in geld of in natura, van huishoudens in hun hoedanigheid van consument, betalingen door de overheid en inkomen uit vermogen. De populatie is zeer divers, voorbeelden zijn religieuze instellingen, liefdadigheidsinstellingen, politieke partijen, vakbonden en verenigingen op het gebied van cultuur, sport en recreatie.
Jouw opdracht omvat in eerste instantie het beter in kaart brengen van deze populatie. Hiervoor is onder meer een bedrijvenregister beschikbaar, maar deze is mogelijk onvolledig. Belangrijk is het om duidelijk te krijgen op welke punten dit het geval is en hoe we de missende populatie op een andere manier kunnen bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door online onderzoek, of het raadplegen van andere bronnen die mogelijk al binnen het CBS beschikbaar zijn. Als de populatie eenmaal bepaald is, moeten bronnen gevonden worden die een jaarlijkse registratie van deze instellingen mogelijk maakt. Informatie die hiervoor al beschikbaar is dient in samenhang ingezet te worden. Voor de periode 1995-2018 kan onderzocht worden of dit tot verbeterde cijfers leidt voor de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.

Jouw profiel

Je volgt een wo –opleiding met vakgebied Economie.

Ons aanbod

Bij een stageduur van meer dan één maand heb je als stagiair recht op een stagevergoeding.
Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van €616,- bruto per maand.
Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Arjan Bruil (statistisch onderzoeker) 070-3374531. voor meer informatie.

Reacties

Je reactie op de vacature Raming Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief. Klik op de onderstaande knop.
Solliciteren