CBS Heerlen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Grote ondernemingen in Nederland als leveranciers van data

7-6-2019 00:00
Help jij mee om het verkrijgen van gegevens bij en over multinationals in Nederland te moderniseren?

Over het CBS
In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.
Locatie:
Heerlen
Opleidingsniveau:
WO
Categorie:
Overig
Dienstverband:
Stageduur: 6 maanden
Uur per week:
40
Salaris:
Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van € 616,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
Deadline:
30 Aug 2019

Waar kom je te werken?

Je komt te werken bij de afdeling Grote ondernemingen. De stage wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Methodologie.

Het werk

Een belangrijke indicator voor de Nederlandse economie is het Bruto Nationaal Product (BNP). Het CBS berekent dit o.a. op basis van door bedrijven aangeleverde gegevens. Een belangrijke groep van bedrijven zijn de grote ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd. Deze groep van ca. 360 bedrijven draagt ongeveer de helft bij aan het BNP! Het is dus van het grootste belang dat de cijfers van deze ondernemingen correct en tijdig aan het CBS worden gerapporteerd.
De stage-opdracht is ondersteunend bij het komen tot verbetering in de dataverzameling met deze grote ondernemingen. Daartoe zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses voorzien.
Je onderzoekt het responsgedrag van deze ondernemingen voor een aantal enquêtes, gerelateerd aan een aantal achtergrondkenmerken. Op basis hiervan kunnen groepen van bedrijven worden geïdentificeerd. Voor deze groepen worden vervolgens verklaringen van het gedrag geïnventariseerd. Op basis van deze inzichten kunnen specifieke oplossingen worden aangedragen. Een literatuurstudie gericht op een internationale inventarisatie van ervaringen bij andere statistiekbureaus en mogelijke verbeteringen behoort tevens tot de stage-opdracht.

Jouw profiel

Je volgt een wo –opleiding met vakgebied bedrijfskunde, bedrijfsorganisatie, business intelligence, organizational behaviour, econometrie, of een vergelijkbare studie met kennis kwantitatieve analysetechnieken en kwalitatieve onderzoeksmethodes; kennis van bedrijfsadministraties is een voordeel.

Ons aanbod

Bij een stageduur van meer dan één maand heb je als stagiair recht op een stagevergoeding.

Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van € 616,- bruto per maand.

Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Fred Demollin (Hoofd afdeling Grote ondernemingen) 045-5706345 voor meer informatie.

Reacties

Je reactie op de vacature Grote ondernemingen in Nederland als leveranciers van data ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief. Klik op de onderstaande knop.
Solliciteren