Economie-student met onderzoek- én schrijfambities

Durf jij een artikel te schrijven over de Nederlandse economie?

Over het CBS
In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.
Locatie:
Den Haag
Opleidingsniveau:
WO
Categorie:
Dienstverband:
Stage overeenkomst
Uur per week:
Nader te bepalen (liefst minimaal enkele dagdelen per week).
Salaris:
€635,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Waar kom je te werken

Het team Publicatie, coördinatie en onderzoek (PCO) neemt binnen de sector Nationale Rekeningen een centrale en coördinerende rol in. Het team is verantwoordelijk voor ondersteunend onderzoek om de ramingen van de nationale rekeningen te verbeteren en heeft de coördinatie van sectorbrede projecten. Het team zorgt voor de algemene statistisch inhoudelijke ondersteuning van de sector. Een groot deel van het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de geautomatiseerde systemen die gebruikt worden bij het samenstellen van de nationale rekeningen ligt bij het team en het Agile-team van de sector.  Ook is het team verantwoordelijk voor het publiceren en coördineren van CBS-brede conjunctuurinformatie en de samenstelling van de publicaties De Nederlandse economie, de publicatie Nationale rekeningen en de StatLine-tabellen van de nationale rekeningen.

Vanwege ‘Corona’ werken we momenteel zo veel mogelijk thuis, maar via de ‘digitale wereld’ zoeken we elkaar veelvuldig op: om het professionele contact met elkaar te onderhouden, maar ook voor het persoonlijke contact en de fun.

 

Wat ga je doen

Jij gaat een artikel schrijven in de reeks De Nederlandse economie (www.cbs.nl/dne). 
Samen met ons kies je een actueel macro-economisch onderwerp dat je graag zou willen onderzoeken met behulp van onze cijfers. 
Jij mag het idee in een ‘outline’ uitwerken, pitchen en een project opzetten om het artikel te schrijven op basis van eigen onderzoek. 
Je schrijft het artikel natuurlijk niet alleen: je krijgt feedback van een ervaren seniorlezer en onze relevante statistische afdelingen kunnen helpen als je vragen hebt. Het artikel wordt door ons geredigeerd, waarna het in overleg met onze nieuwsafdeling CCN tot een nieuwsbericht, een vlog en een of meerdere CBS-uitingen op social media kan leiden. 
Het beoogde eindproduct is dan een DNE-artikel.

Wie zoeken wij

Je volgt een wo –opleiding met vakgebied economie.

Wat bieden wij

De stagevergoeding is €635,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Het CBS volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid omtrent COVID-19. Dit houdt in dat we in principe thuiswerken en daar waar het niet anders kan naar het CBS gaan.

Meer weten?

Meer weten? 
Neem contact op met Frank Notten, Statistisch onderzoeker, e-mail: fh.notten@cbs.nl, telefoon: +31611584216.

De stageperiode is van 1 september - 1 december 2021.

Mocht je ons willen bellen voor een mogelijke samenwerking: wij stellen de interesse op prijs, maar vullen al onze stage vacatures zelf in. 
Alleen sollicitaties via onze website worden in behandeling genomen.

 

Reacties

Je reactie op de vacature Economie-student met onderzoek- én schrijfambities ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief. Klik op de onderstaande knop.
Solliciteren