Dashboard huishoudensstatistieken

7-6-2019 00:00
Vind jij het leuk om grote hoeveelheden cijfers inzichtelijk te maken? En wil je hiermee bijdragen aan de kwaliteit van de macro-economische cijfers van de nationale rekeningen?

Over het CBS
In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.
Locatie:
Den Haag
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Categorie:
ICT
Dienstverband:
Stageduur 6 maanden
Uur per week:
40
Salaris:
Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van € 616,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
Deadline:
30 Aug 2019

Waar kom je te werken?

Binnen de sector ENR worden de nationale rekeningen samengesteld. De nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn enkele belangrijke macro-economische indicatoren die aan de hand van de nationale rekeningen worden vastgesteld. Onder meer het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank en verschillende ministeries gebruiken dit overzicht voor hun beleid. Verder zijn er belangrijke buitenlandse gebruikers, zoals de Europese Centrale Bank, Eurostat en de OECD. Ook is de sector ENR verantwoordelijk voor de conjunctuurberichtgeving van het CBS. Daarnaast wordt in de sector ook informatie samengesteld over de relatie tussen milieu en economie, toerisme, duurzaamheid en productiviteit. De sector is internationaal sterk actief. Je werkt binnen de sector Nationale Rekeningen (ENR) bij het team Sectorrekeningen, een team van ongeveer 25 collega's. In dit team wordt de economie beschreven voor sectoren; financiële instellingen, niet-financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.

Het werk

Het CBS zoekt iemand die vorm kan geven aan een dashboard, bij voorkeur in R, waarin diverse analyses in verschillende fasen van de nationale rekeningen bij elkaar gebracht worden.
Het team sectorrekeningen stelt onder meer de lopende rekening en financiële balansen van de huishoudenssector samen. Tussen het binnenkomen van de broninformatie en het publiceren van de tabellen van deze rekeningen en balansen zitten verschillende fases. Kenmerk van de nationale rekeningen is namelijk dat de cijfers een samenhangend en geïntegreerd geheel vormen. Integratie is het onderling afstemmen, volledig en consistent maken van statistische gegevens binnen een stelsel van definities en definitievergelijkingen. Door integratie komt extra informatie beschikbaar die in het oorspronkelijke cijfermateriaal niet aanwezig is.
In alle verschillende fases in dit afstemmingsproces zijn cijferanalyses nodig. In de zogenaamde opleverfase vergelijkt het CBS bijvoorbeeld de bronsituatie in verschillende periodes, en in de integratiefase bekijkt het CBS de verschillende sectoren in samenhang met elkaar. Bij de beoordeling van de cijfers wordt ook hulpinformatie betrokken, zoals de ontwikkelingen van beurskoersen, rentestanden en huizenprijzen. Uiteindelijk maakt het team sectorrekeningen van de geïntegreerde uitkomsten een tijdreeksanalyse. Daarbij staat volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten voorop: het correct weergeven van de ontwikkelingen is  het belangrijkst. Na afloop worden tabellen gepubliceerd, welke in een vast sjabloon opgeleverd moeten worden.
Jouw opdracht omvat het bij elkaar brengen van de verschillende analyses in een overzichtelijk dashboard, het automatiseren van controles, het combineren van de analyses met hulpinformatie en het automatisch vullen van sjablonen. Je zal samen met de specialisten van de huishoudenssector bepalen hoe dit het beste opgezet kan worden en aan welke analyses behoefte is.

Jouw profiel

Je volgt een hbo- of wo –opleiding met vakgebied IT

Ons aanbod

Bij een stageduur van meer dan één maand heb je als stagiair recht op een stagevergoeding.
Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van €616,- bruto per maand.
Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Arjan Bruil (statistisch onderzoeker) 070-3374531. voor meer informatie.

Reacties

Je reactie op de vacature Dashboard huishoudensstatistieken ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief. Klik op de onderstaande knop.
Solliciteren