Begrippen in het onderwijs

3-5-2018 00:00
Over het CBS

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.
Locatie:
Den Haag
Opleidingsniveau:
HBO
Categorie:
Overig
Dienstverband:
Stage
Uur per week:
40
Salaris:
Voor alle hbo- en wo-opleidingen geldt een stagevergoeding van € 616,- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
Deadline:
31 Dec 2019

Waar kom je te werken?

De hoofddirectie Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken (SER) heeft binnen het CBS tot taak het produceren van statistieken over de bevolking en haar leefsituatie, regionale statistieken, statistieken over de leefomgeving (milieu, natuur en ruimte ) en specifieke functionele (bedrijven-) statistieken. Daarnaast heeft de hoofddirectie SER de CBS-brede functie om niet-reguliere statistische informatie optimaal te ontsluiten voor het algemene publiek en specifieke klanten. SER is tevens verantwoordelijk voor het Data Service Centrum, dat als centraal opslag- en distributiecentrum voor microdata en statistische data fungeert. Binnen de hoofddirectie SER is de sector Quartaire sector verantwoordelijk voor de thema’s gezondheid en zorg, onderwijs, veiligheid en rechtsbescherming, technologie, cultuur en toerisme. Binnen het team Onderwijs is er plek voor een stagiair.
 

Het werk

Bij team Onderwijs werken 18 mensen die betrokken zijn bij het onderwijsterrein en samen een hecht team vormen. Naast de reguliere productie van StatLinetabellen wordt er veel maatwerk uitgevoerd voor diverse  externe klanten waarvan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de belangrijkste is.

In deze meewerkstage moeten begrippen op het terrein van Onderwijs worden gestandaardiseerd. Deze begrippen worden gebruikt in de tabellen, bij maatwerk en bij publicaties – binnen en buiten het team.
 

Jouw profiel

  • Je volgt een hbo-opleiding met vakgebied documentatie
  • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht: Je kan goed samenwerken en beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) Competenties:ondernemerschap, samenwerken en innovatie
  • Kennis van het onderwijsveld (anders dan als leerling) is een pre.    

Ons aanbod

Bij een stageduur van meer dan één maand heb je als stagiair recht op een stagevergoeding.
Voor alle hbo- en wo opleidingen geldt een stagevergoeding van € 616- bruto per maand. Deze vergoeding is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
 

Meer weten?

Meer weten? Neem contact op met Lisette Eggenkamp, hoofd team Onderwijs, 070 334 5577 voor meer informatie.

Reacties

Je reactie op de vacature Begrippen in het onderwijs ontvangen wij graag met je CV en motivatiebrief. Klik op de onderstaande knop.
Solliciteren