Is alle informatie van de oude website ook op de vernieuwde te vinden?

De informatie van de oude website is bijna volledig overgezet, voor berichtgeving geldt dat dit ongewijzigd is gebeurd. Op service- en informatiepagina’s zijn veel teksten herschreven om deze beter toegankelijk te maken. In de nieuwe site is de keuze gemaakt om niet langer alles via klik-navigatie toegankelijk te maken. Deze voornamelijk oude content kan via zoeken echter nog steeds worden gevonden. Het aantal links naar cijfers in StatLine is iets kleiner geworden. Deze cijfers zijn nog steeds beschikbaar in StatLine maar de op de site aangeboden cijfers zijn meer op de meest gezochte cijfers gericht.