CBS gebouw, Leidschenveen / Den Haag

Functies leden raad van advies en subcommissies

Raad van advies

Gerrit Zalm

Non-executive directeur Royal Dutch Shell
Non-executive director Moody’s Corporation
Voorzitter Stichting Schuldenlab.nl
Voorzitter adviesraad Wigo-4it, een samenwerkingsverband van de sociale diensten van de vier grote steden
Voorzitter Curatorium Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Lid Advisory Board Y-Group
Lid raad van toezicht VUmc Fonds
Voorzitter raad van toezicht Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (NRG)
Voorzitter raad van toezicht Stichting Pallas

Johan van Hall

Voorzitter Raad van Commissarissen Ordina
Extern deskundige bestuurderstoetsingen De Nederlandsche Bank (DNB)
Senior advisor Boston Consulting Group

Liesbet van Zoonen

Wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities
Hoogleraar Sociologie, i.h.b. populaire cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dean Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities (EGS3H)
Voorzitter Raad van Toezicht Waag Society Amsterdam
Voorzitter ClickNL, het TKI (Topconsortium Kennis en Innovatie) van de Topsector Creatieve Industrie
Kroonlid Raad voor Cultuur
Lid Adviesraad Oefenen.NL, platform voor volwasseneneducatie

Anne-Marie Rakhorst

Eigenaar Duurzaamheid.nl
Partner Slum Dwellers International Nederland
Bestuurslid van de Koning Willem I Prijs en juryvoorzitter van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap
Bestuurslid SDG Charter
Voorzitter Transitieagenda consumptiegoederen - Rijksprogramma Nederland Circulair in 2050
Voorzitter Raad van Toezicht Human Cities Coalition
Lid Raad van Toezicht MVO Nederland
Lid Raad van Advies Nijmegen Green Capital 2018
Lid Raad van Advies Club van Rome
Lid Amsterdamse Duurzaamheidsraad
Lid Worldconnectors
Lid Platform Stichting Urgenda
Wethouder Cirkelstad
Commissaris Twynstra Gudde
Commissaris Van der Velden Rioleringsbeheer

Henk Don

Voorzitter Raad van Advies ILT Brede Risicoanalyse (IBRA)

Charlotte Insinger

Investment Director Cerberus Global Investments BV
Lid Raad van Commissarissen en voorzitter auditcommissie Vastned Retail NV
Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Hogeschool Rotterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer
Voorzitter Raad van Commissarissen RET NV
Lid Raad van Commissarissen Van Oord NV

Audit Comité

Peter van den Berg

Lid Audit Comité Ministerie van Algemene Zaken
Lid Audit Comité Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Lid Raad van Advies Raad voor Rechtsbijstand
Adviseur bij het ‘Onderzoek continuïteit bekostiging politie, OM en de rechtspraak’ uitgevoerd door SEO en AEF in opdracht van het Ministerie van J&V/WODC
Lid Stuurgroep Vlaamse Brede Heroverwegingen
Lid Commissie van Deskundigen ter beoordeling van het integrale financiële beeld van de invoeringskosten van de Omgevingswet

Ellen van Schoten

Lid College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid audit committee Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Cie ICT

Karel van Lambalgen

Bestuurslid Merit Foundation

Bibi van den Berg

Director of Education/Head of the Cyber Security Governance Group, Universiteit Leiden Instituut of Security and Global Affairs
Hoogleraar Cybersecurity Governance Universiteit Leiden
Lid Cyber Security Raad
Lid van de redactieraad voor de 'Asser Law & IT' serie, TMC Asser Press
Off counsel Corvers Procurement Services
 

Martijn Dekker

Chief Information Security Officer (CISO), ABN AMRO NV
Visiting professor Information Security, Universiteit van Amsterdam
Lid van de raad van commissarissen Stater N.V.
Lid van de raad van advies van NCSC

Diego Kuonen

CEO & CAO, Statoo Consulting
Professor of Data Science, Geneva School of Economics and Management (GSEM), University of Geneva
Principal Scientific and Strategic Data Innovation and Data Science Advisor and Consultant, Swiss Federal Statistical Office (FSO),
Member of the Board of Directors, Digital Law Center, University of Geneva

Barbara Ubaldi

Head Digital government and data unit OECD