CBS gebouw, Leidschenveen / Den Haag

Functies leden raad van advies en subcommissies

Raad van advies

Gerrit Zalm

Non-executive directeur Royal Dutch Shell
Non-executive director Moody’s Corporation
Member Board of Directors Danske Bank
Voorzitter Stichting Schuldenlab.nl
Voorzitter adviesraad Wigo-4it, een samenwerkingsverband van de sociale diensten van de vier grote steden
Voorzitter Curatorium Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Lid Advisory Board Y-Group
Lid raad van toezicht VUmc Fonds

Johan van Hall

Voorzitter Raad van Commissarissen Ordina
Extern deskundige bestuurderstoetsingen De Nederlandsche Bank (DNB)
Senior advisor Boston Consulting Group

Frans van der Wel

Hoogleraar Externe verslaggeving Vrije Universiteit
Raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer
Bestuurslid Stichting Loodslicht
Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen B KPN
Lid Raad van Commissarissen De Goudse NV
Voorzitter Raad van Commissarissen BV Cyclotron VU
Lid Commissie financiële verslaggeving en accountancy van de AFM
Lid Audit Comité Ministerie van Financiën
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven
Penningmeester Aemilius Papinianus Stichting
Redactielid Maandblad voor Accountancy en bedrijfseconomie

Liesbet van Zoonen

Wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centrum voor BOLD Cities 
Hoogleraar Sociologie, i.h.b. populaire cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Dean Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities (EGS3H) 
Voorzitter Raad van Toezicht Waag Society Amsterdam 
Voorzitter ClickNL, het TKI (Topconsortium Kennis en Innovatie) van de Topsector Creatieve Industrie 
Kroonlid Raad voor Cultuur 
Lid Adviesraad Oefenen.NL, platform voor volwasseneneducatie

Anne-Marie Rakhorst

Eigenaar Duurzaamheid.nl 
Partner Slum Dwellers International Nederland 
Bestuurslid van de Koning Willem I Prijs en juryvoorzitter van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 
Bestuurslid SDG Charter 
Voorzitter Transitieagenda consumptiegoederen - Rijksprogramma Nederland Circulair in 2050 
Voorzitter Raad van Toezicht Human Cities Coalition 
Lid Raad van Toezicht MVO Nederland 
Lid Raad van Advies Nijmegen Green Capital 2018 
Lid Raad van Advies Club van Rome 
Lid Amsterdamse Duurzaamheidsraad 
Lid Worldconnectors 
Lid Platform Stichting Urgenda 
Wethouder Cirkelstad 
Commissaris Twynstra Gudde 
Commissaris Van der Velden Rioleringsbeheer

Audit Comité

Peter van den Berg

Voorzitter Rekenkamer Utrecht
Lid Audit Comité Ministerie van Algemene Zaken
Lid van de Raad van Advies voor de Raad voor Rechtsbijstand
Nederlands lid van de voortgangscommissie Groeiakkoord Curaçao
Onafhankelijk beoordelaar van de evaluatie begrotingsbeleid t.b.v. de Studiegroep Begrotingsruimte

Charlotte Insinger

Voorzitter raad van toezicht Staatsbosbeheer
Managing director Cerberus Capital Management BV
Lid raad van commissarissen, voorzitter AC, Vastned Retail NV
Lid raad van toezicht, voorzitter AC, Hogeschool Rotterdam
Lid raad van commissarissen Mosadex Holding BV
Lid audit comité Centraal Bureau voor de Statistiek
Tijdelijk voorzitter (in opdracht van Ondernemingskamer) van de raad van commissarissen van Eneco Groep N.V.

Cie ICT

Karel van Lambalgen

Bestuurslid Merit Foundation

Bibi van den Berg

Director of Education/Head of the Cyber Security Governance Group, Universiteit Leiden Instituut of Security and Global Affairs
Hoogleraar Cybersecurity Governance Universiteit Leiden
Lid Cyber Security Raad
Lid van de redactieraad voor de 'Asser Law & IT' serie, TMC Asser Press
Off counsel Corvers Procurement Services

Emanuele Baldacci

Director of digital services European Commission Directorate General Informatics

Programmaraad

Steven Brakman

Hoogleraar Internationale economie, Rijksuniversiteit Groningen Fellow, CESifo institute, München
Academic partner CPB
Lid SER-noord
Editor Journal of Regional Science
Editorial Board for Spatial Economic Analysis
Editorial board Journal of International Economics &Development