cbs gebouw

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2023

Bijgewerkt: 10-03-2023
Nr.Datum Titel nieuwsberichtVerzonden aan
349-3-2023Mantelzorg 55-plussersMin. VWS
339-3-2023ZiekteverzuimMin. SZW, Min.VWS
328-3-2023Begrotingen waterschappenMin. I&W
317-3-2023Verdeling werk en zorg Min. OCW, Min. SZW
307-3-2023Opleidingsniveau van vrouwenMin. OCW
296-3-2023Prijzen koopwoningen regionaal 2013-2022Min. BZK
282-3-2023Sterfte per week in februariMin. VWS
271-3-2023Een update van het CBS-onderzoek naar nieuwe methodes om de energieprijzen waar te nemenMin. Fin, CPB, DNB, Min. SZW
261-3-2023De verduurzaming van de landbouw de afgelopen 25 jaarMin. LNV
251-3-2023Geregistreerde seksuele misdrijvenMin. J&V
2423-2-2023Drie jaar corona in cijfersMin. VWS
2323-2-2023Rijbewijzen, 2023Min. I&W
2222-2-2023Oekraïners in NederlandMin. SZW, Min. J&V, Min. VWS
2121-2-2023BaanwisselaarsMin. SZW
2020-2-2023In- en uitstroom banen van werknemers GGZMin. VWS
1916-2-2023E-healthMin. VWS
1816-2-2023Maandbericht werkloosheidMin. SZW
1714-2-2023Stikstof- en fosfaatuitscheiding in dierlijke mestMin. I&W
1613-2-2023Economische groei, 1e berekening Min. Fin.
1513-2-2023Werknemers met flexibel contractMin. SZW
1413-2-2023Kwartaalbericht arbeidsmarktMin. SZW, UWV
137-2-2023Werknemers in de kinderopvangMin. SZW
126-2-2023GrondstoffenvoetafdrukkenMin. I&W
112-2-2023Sterfte per week in januariMin. VWS
1031-1-2023Oekraïnse vluchtelingen met werkMin. SZW, Min. J&V, UWV
930-1-2023Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, 2022Min. VWS, Min. J&V
830-1-2023Nieuwbouwwoningen en de woningvoorraadMin. BZK
727-1-2023Asielzoekers en nareizigersMin. SZW, Min. J&V
625-1-2023Circulaire economieMin. I&W
524-1-2023Sterfte in 2022Min. VWS
420-1-2023Stikstofoverschot in de landbouwMin. LNV
318-1-2023Maandbericht werkloosheidMin. SZW
217-1-2023Arbeidsongevallen en beroepMin. SZW
117-1-2023Kosten en batenvergelijking biologische landbouw en reguliere landbouwMin. LNV