Overzicht actuele meldingen Wbp

Onderstaand zijn alle meldingen opgenomen die de functionaris voor de gegevensbescherming van het CBS heeft ontvangen. Deze meldingen zijn gedaan in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens en voldoen aan de formele eisen ter zake. Elke melding heeft betrekking op een verwerking met persoonsgegevens waarvoor deze meldingsplicht geldt.

Downloads