Strategisch Meerjarenprogramma 2009-2013

In dit meerjarenprogramma staat de vraag centraal hoe het producten- en dienstenpakket van het CBS beter kan worden afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruikers. Het gaat dan om de verbetering van de dienstverlening en om uitbreiding van het productassortiment. Bij de aandacht voor programmavernieuwing blijft het CBS oog houden voor de continuïteit in het lopende statistiekprogramma.