CBS jaarplan 2014

Het jaarplan 2014 is het eerste jaarplan dat is gebaseerd op het Strategisch Meerjarenprogramma (MJP) 2014-2018. Dit plan voor 2014 geeft op een groot aantal terreinen invulling aan de voornemens en ambities uit dat meerjarenprogramma, zowel voor wat betreft het statistisch programma als op het gebied van de positionering en profilering van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als organisatie.