CBS-jaarplan 2010

Dit jaarplan is het tweede dat is gebaseerd op het door de Centrale Commissie voor de Statistiek vastgestelde strategisch meerjarenprogramma 2009-2013.