Woo-verzoek inzake mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie

Op 18 januari 2022 is een verzoek ingediend bij het CBS in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Het verzoek gaat voornamelijk over het contact en/of samenwerking tussen CBS en verschillende partijen over o.a. mobiele netwerkdata en COVID-19 epidemie. Het CBS heeft hiertoe de betreffende documenten verzameld en op 14 november 2022 aan de verzoeker gestuurd.

De Wet open overheid (Woo) is sinds 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaar van bestuur (Wob). Er is geen sprake van overgangsrecht en hierdoor is op verzoeken van voor en na 1 mei 2022 de Woo van toepassing.

In het licht van de Woo zijn de stukken die naar verzoeker zijn gestuurd openbaar beschikbaar en op te vragen via csb-juridisch@cbs.nl.