cbs gebouw

Bedrijfsvoering 2022

Uurtarieven CBS

Het CBS brengt voor aanvullend statistisch onderzoek en aanvullende statistische diensten kosten in rekening. Daarvoor hanteert het CBS jaarlijks vast te stellen uurtarieven. De tarieven verschillen naar schaalniveau, afhankelijk van het niveau van de uit te voeren werkzaamheden.

Uurtarieven CBS 2022
SchaalVerkooptarief 2022
457
557
685
791
898
9103
10108
11114
12129
13 e.v.161

Meer informatie over de opbouw van de tarieven is te vinden in de notitie “Kostprijs aanvullende statistische diensten CBS